Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 5 - Smíchov


Kultura, umění a historie Sociálně znevýhodněné skupiny

Komunitní prostor Smíchov

Pomozte nám přinášet naději, radost a konstruktivní perspektivu do života (nejen) smíchovské společnosti. Komunitní prostor Smíchov je multifunkčním místem, které chceme sdílet se zdejšími lidmi. Podporujeme rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci, seniory a příslušníky etnických menšin včetně osob z odlišného sociokulturního prostředí, imigrantů a azylantů v naší oblasti. Svým působením se snažíme navrátit význam prostorám kostela, který v posledních letech chátral a navštěvovalo jej stále méně lidí. Díky grantu Operační program pól růstu Praha 5, podpory ze strany církve ČCE a MČ Praha 5 se nám podařilo získat část financí, aby KPS mohlo vzniknout a sloužit lokální společnosti. Stále však potřebujeme Vaší pomoc, abychom mohli projekt plně realizovat. Vaše dary umožní realizaci projektů ve čtyř oblastech: 1. REKONSTRUKCE VNITŘNÍCH PROSTOR 2. ZAKOUPENÍ VYBAVENÍ 3. VZNÍK KOMUNITNÍ KAVÁRNY 4. HONORÁŘE PRO EXTERNÍ HOSTY Více na FB/kpsmichov

vybíráme od 30.8.2021
800 Kč

přispěli

2 lidé
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
V září 2021 jsme v evangelickém kostele ČCE na Smíchově otevřeli Komunitní prostor. Jsme multifunkční platforma, již sdílíme s lokální komunitou.

Díky grantu Operační program pól růstu Praha 5, podpory ze strany církve ČCE a MČ Praha 5 se nám podařilo získat část financí, aby KPS mohlo vzniknout a sloužit lokální společnosti. Stále však potřebujeme Vaší pomoc, abychom mohli projekt plně realizovat.

Podpora tohoto projektu je podporou sociální soudržnosti a integrace osob ohrožených sociálním vyloučením. Do cílové skupiny patří občané Smíchova a přilehlých částí městské části Praha 5, mezi nimi děti a mládež, senioři, členové etnických menšin, osoby a rodiny v nepříznivých životních situacích.

/KDO JSME/
Komunitní Prostor Smíchov
DECH – PŘÍBĚH – ČIN


Navazujeme na dosavadní činnost smíchovského sboru a od 1. 4. začínáme pestrý program rozdělený do kategorií Dech - Příběh - Čin. Můžete se těšit na široké spektrum kulturních, společenských či vzdělávacích aktivit. Nabízíme také finanční/sociální poradenství. Naším cílem je vytvořit platformu pro dobrý sousedsky život - aktivizovat, inspirovat, vyživovat, pomáhat a propojit se s našimi sousedy. 
 
Komunitní prostor Smíchov je multifunkčním místem, které chceme sdílet se zdejšími lidmi. Podporujeme rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci, seniory a příslušníky etnických menšin včetně osob z odlišného sociokulturního prostředí, imigrantů a azylantů v naší oblasti. Svým působením se snažíme navrátit význam prostorám kostela, který v posledních letech chátral a navštěvovalo jej stále méně lidí.
 
“Komunita je způsob života. 
Komunitní prostor je prostor pro přivlastnění. Prostor, který můžu mít za vlastní a zároveň ho může mít za vlastní také někdo jiný. 
Hledám prostor pro experimentální tvorbu v sakrálním prostředí, pro vědomé zapojování současných umělců a jejich prostředků do liturgického dění a proměnu liturgického dění na takové, které odpovídá duchovním potřebám současného člověka. Chci se rozvíjet jako mystagog čili tvůrce rituálů: performativních her jako rituálů pro samotné účinkující. 
KPS je způsob, jak může současná evangelická církev nabídnout společnosti něco ze svého dědictví a pokladů a také se naopak něco od sekulární společnosti naučit.” 
Maroš Klačko - farář smíchovského sboru, iniciátor a mentor projektu.
 

 
K čemu potřebujeme Vaši pomoc? 
 
1. Dokončení rekonstrukce (rekonstrukce kůru, workshopového sálu a topení v části budovy).

Dobré zázemí je základ pro správné fungování projektu. Chceme vás zvát do multifunkčních a bezpečných prostor.
 
2. Zakoupení vybavení na jednotlivé dílny
(počítače pro děti a seniory, stoly a židle pro účastníky přednášek a poradenství, kancelářské a výtvarné potřeby, pomůcky pro divadelní a taneční workshopy jako míče, reproduktory, profesionální osvětlení na veřejné umělecko-vzdělávací prezentace).

Máme skvělý tým lidí s množstvím tvůrčích nápadu jak aktivovat, pomáhat a vzájemně se od sebe učit. Aby workshopy mohly probíhat, jak mají, potřebujeme adekvátní vybavení.
 
3. Mobilní kavárensky pult a jeho vybavení na akce indoor&outdoor
(kávovar, truhlářská práce).
 
Kavárna je magnetem pro společenský život a zázemím pro různé akce a diskuze – chceme, abyste se mohli u nás cítit komfortně a moct příjemně a kreativně trávit čas.
 
4. Honoráře pro externí hosty a fundraisera.
(Odborníci v oblasti sociální práce, práva, finanční gramotnosti, rozvojových aktivit i umění, kteří budou navštěvovat KP s cílem vést přednášky, workshopy, prezentace určené pro rozvoj a pomoc cílovým skupinám a realizaci KPS v plné šíři).

Cílem je obohatit kulturní a společensky život v lokalitě o zajímavý program dostupný široké veřejnosti, který bude otevírat nové perspektivy a reprezentovat naše hodnoty svobody, respektu a zodpovědnosti.
Máme prostředky na dvouletý provoz KPS, ale je naším přáním, aby se projekt rozvíjel dál a stal se platformou působení s dlouhodobou perspektivou. Potřebujeme někoho, kdo nám pomůže najít a získat finance do budoucna.

Náš tým:


Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu