Nadace Via


TORNÁDO Filantropie a dobrovolnictví

Pomozme zničeným obcím na jihu Moravy

Jih Moravy zasáhla katastrofa nevídaných rozměrů. Nadace Via proto spustila sbírku - dárcovskou kampaň, která pomůže zasaženým obcím, lidem a komunitám, aby se s tragédií dokázali lépe vyrovnat. Vaše dary následně rozdělíme na řešení následků katastrofální bouře, která po sobě zanechala několik zcela zpustošených vesnic. #promoravu Děkujeme za Vaši štědrost.

Srdečně děkujeme za vaši pomoc!

Ve sbírce #promoravu se nám podařilo společně získat neuvěřitelných 248,7 milionů Kč a zapojilo se přes 154 tisíc dárců.
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
VŠEM ZAPOJENÝM DÁRCŮM DĚKUJEME ZA JEJICH KRÁSNOU POMOC!
Výtěžek sbírky putuje na pomoc obyvatelům jihomoravských obcí zpustošených tornádem (konkrétně zejména obcím Hrušky, Moravská Nová Ves, Lužice, Mikulčice, Hodonín-Pánov). Přesné informace o konkrétním využití darovaných prostředků průběžně aktualizujeme a prostředky rozdělujeme v několika krocích:

Většinu darů ze sbírky jsme již využili na přímou pomoc lidem, ale naše pomoc bude na jižní Moravě probíhat i v následujících letech. 
 • Darováno více než 248 mil. Kč
 • Do 10. června jsme ze sbírky vyplatili 222 147 376 Kč v 1633 příspěvcích
 • Právě běží poslední grantová výzva: Fond sousedské obnovy
JAK JSME PROSTŘEDKY ZE SBÍRKY ROZDĚLILI?
Pro co největší transparentnost jsme vyplácení prostředků z veřejné sbírky rozdělili do tří fází.

1. FÁZE - 25 MILIONŮ V PRVNÍM TÝDNU
V 1. fázi bezprostředně po katastrofě jsme vyplatili 5 mil. Kč každé z 5 nejpostiženějších obcí na zajištění nejdůležitějších věcí po neštěstí (odvoz suti, zajištění základních služeb pro obyvatele, atd.). Současně jsme iniciovali a spolupracovali na koordinaci pomoci s ostatními neziskovými organizacemi a rozběhlo se mapování zasažených domácností.

2. FÁZE 196,3 MIL. KČ NA DALŠÍ PŘÍMOU POMOC DOMÁCNOSTEM
V 2. fázi jsme se zaměřili na konkrétní domácnosti. Aby pomoc byla co nejspravedlivější, rozdělili jsme tuto fázi na 3 kola podpory:

V tom prvním jsme plošně podpořili všechny zasažené částkou až 150 tis. Kč, celkem 669 domácností získalo 99,5 milionů Kč. (Pozn. další zasažené domácnosti byly podpořeny z jiných sbírek, např. od ADRA, Člověk v tísni nebo Diakonie a to stejnou částkou — pomoc byla koordinována tak, aby bylo pomoženo všem zasaženým spravedlivě.)

V srpnu jsme navázali druhým kolem přímé pomoci, která byla určená pro více poškozené domácnosti. Ty získaly další příspěvek ve výši až 150 tisíc korun. V této fázi podpory jsme doposud odeslali 273 příspěvků v částce téměř 40 milionů Kč. (Pozn. Ve druhém kole již nejsou podpořeny rodiny, které měly malé poškození domu a na pokrytí škod stačila částka z prvního kola, dále rodiny se soukromou sbírkou a určité specifické případy.).

Celkem jsme tak v rámci přímé pomoci odeslali v prvních dvou kolech zasaženým lidem 942 příspěvků v částce převyšující 139 milionů Kč.


Ve třetím kole individuální pomoci jsme podpořili vyššími částkami nejvíce zasažené domácnosti, kde dosavadní podpora (150 000 Kč v prvním kole, příp. dalších 150 000 Kč v druhém kole) nebyla dostatečná. Přímo domácnostem jsme vyplatili ve 48 příspěvcích dalších 19, 4 mil. Kč.

Tornádo nezničilo jen vybavení domácností. Mnoho lidí přišlo i o vybavení svých dílen, vybavení nebo prostředky, které jim zajišťovali obživu. V této fázi pomoci jsme se tak zaměřili také na opravu a obnovu dílen, provozoven, zahrad nebo vinic. Ve dvou grantových výzvách jsme vyplatili 650 příspěvků v celkové hodnotě 35,3 mil. Kč.

Vyjma výše uvedené pomoci pro Moravu jsme ze sbírky alokovali částku 2 mil. Kč na obnovu Ústecka, konkrétně na poničenou obec Stebno na Lounsku, která byla tornádem rovněž zasažena. Podpora proběhne ve spolupráci s Ústeckou komunitní nadací.

3. FÁZE FOND SOUSEDSKÉ OBNOVY
Ve 3. fázi  jsme vyhlásili poslední grantovou výzvu nazvanou Fond sousedské obnovy. V ní mohou uspět projekty, které podpoří v zasažených obcích sousedskou soudržnost a obnovu veřejného prostoru. Cílem této výzvy, na kterou jsme alokovali 16 mil. Kč, je minimalizovat škodlivé dopady této mimořádné události na běžný sousedský život. Typicky půjde například o rekonstrukci míst k setkávání (hřiště, posezení, klubovny, apod.), pomoc se zajištěním tradičních akcí v nestandartních podmínkách, společnou obnovu veřejné zeleně a další aktivity, do kterých se zapojí nejširší veřejnost. V těchto projektech využijeme zkušenosti a know how, které Nadace Via v podpoře podobných občanských iniciativ za 24 let svého fungování získala. K 10. červnu jsme z této výzvy rozdělili 867 500 Kč na 10 projektů a v podpoře nadále pokračujeme. Podmínky výzvy si můžete prostudovat zde.. Podmínky výzvy si můžete prostudovat zde.

Zajímá vás, jaké projekty jsme v rámci Fondu sousedské obnovy už podpořili? Podívejte se na tady.

Děkujeme Vám za Vaši štědrou podporu a pomoc. Bez ní by to opravdu nebylo možné.

Informace k potvrzení o daru: Potvrzení o daru jsme všem našim dárcům skrze Darujme.cz vystavili a znovu zaslali e-mailem ve dnech 20-21.1.2022. Pokud Vám potvrzení nedorazilo, mohlo se stát, že došlo k chybě při zadání Vašeho e-mailu u daru. Určitě se na nás obraťte na adrese: promoravu@nadacevia.cz a vše společně vyřešíme a potvrzení Vám dodáme. Srdečně děkujeme.

Dárcovské výzvy k projektu

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu
Aktivní (0)  |  Ukončené (201)

Nebyly nalezeny žádné aktivní výzvy.

Ve dnech 20-21.1.2022 jsme znovu vystavili a odeslali všechna potvrzení o daru - potvrzení by tak již mělo být ve Vaší e-mailové schránce. Pokud Vám nedorazilo, mohlo se stát, že došlo k chybě při zadání Vašeho e-mailu u daru. Určitě se na nás v takovém případě obraťte na adrese: promoravu@nadacevia.cz a vše společně dohledáme, vyřešíme a potvrzení Vám obratem dodáme. Srdečně děkujeme za Vaši podporu a pomoc!

Potvrzení o daru zaslaném skrze Darujme.cz vystavujeme průběžně. Mohlo se stát, že Vám e-mail s potvrzením „spadnul do nepotřebných/SPAM“. Za takovou situaci se omlouváme a všem dárcům proto potvrzení zasíláme vždy ještě jednou – v lednu, kdy je to aktuální pro daňové přiznání. Pokud by Vám potvrzení nedorazilo do konce ledna, mohlo se stát, že došlo k chybce při zadání Vašeho e-mailu u daru a posíláme Vám potvrzení na e-mail, který není platný. V takovém případě se na nás určitě obraťte na e-mailu: promoravu@nadacevia.cz, vše společně vyřešíme a potvrzení Vám dodáme. Děkujeme.

69% darů ze sbírky, která přesáhla 237 milionů Kč jsme již využili zejména na přímou pomoc lidem. S podporou pro jižní Moravu však rozhodně nekončíme. Pomáhat budeme i v následujících měsících, dokonce letech. Nově se rozbíhá 3. kolo přímé podpory ve výši dalších 50 milionů Kč a v rámci dlouhodobé pomoci ze sbírky neopomineme rozvoj regionu. Srdečně děkujeme všem dárcům!

Částka vyplacené pomoci napřímo, tzn. pro domácnosti zasažené tornádem stále roste. Díky Vaší podpoře jsme ke konci týdne odeslali již 943 příspěvků v částce převyšující 139 milionů Kč. A v pomoci všem postiženým tornádem pokračujeme i nadále. Děkujeme.

I tento týden vyplácíme další desítky příspěvků pro tornádem více zasažené domácnosti. Aktuální částka, která byla zaslána zasaženým lidem je: 137,7 milionů Kč. Děkujeme!

Přímá pomoc na Moravě je největší prioritou sbírky. K včerejšímu dni - pondělí 6.9. - jsme celkově vyplatili lidem ze zasažených domácností přes 900 příspěvků v částce 136 milionů korun. A v této pomoci stále pokračujeme. Děkujeme.

Jen za uplynulý pátek jsme odeslali další příspěvky na pomoc rodinám zasaženým katastrofou v částce 3,9 milionů Kč. Celkem jsme tak ke konci minulého týdne podpořili domácnosti více než 8 stovkami příspěvků ve výši přesahující 123 milionů Kč a v přímé pomoci pokračujeme i nadále. Děkujeme!

Každý den dostáváme krásné zprávy od lidí, kterým můžeme na Moravě pomáhat právě díky podpoře od Vás - štědrých dárců. Dovolte nám s Vámi sdílet jedno krásné poděkování plné naděje, které patří právě a především Vám:

"…touto cestou bych Vám chtěla poděkovat za finanční pomoc při obnovování mého rodinného domu v Moravské Nové Vsi, který byl dne 24.6.2021 řáděním tornáda významně poškozen, tj. zkrácen na přizemní domek bez nadstavby a zastřešení s totálním vysklením oken, dveří a zničením fasády u zbytku toho, co z domu zůstalo. Předběžný odhad škody mého domu se vyšplhal přes 3 miliony a jak se mi pomalu kupí faktury, tak mám pocit, že tato odhadnutá částka bude bohužel při dnešních cenách převýšena.

Proto si nesmírně vážím finanční pomoci, které se mi od vás dostalo a děkuji všem lidem, kteří nejsou lhostejní k tomu, co se i jiným lidem kolem děje a na sbírku přispěli.

Přeji Vám hodně úspěchů v práci, zdraví a pohody, hodně empatických kolegů v kolektivu, a stále dost nelhostejných lidí a dost i těch, kterým je možné pomoci…"

 • Díky Vaší obrovské podpoře jsme rozeslali v první vlně plošné podpory příspěvek 641 domácnostem v částce převyšující 95 milionů Kč. V dalším kole podpory, které nyní dobíhá, jsme více postiženým rodinám opět vypláceli příspěvek 150 000 Kč. Znovu jsme podpořili již přes sto rodin částkou 16 milionů Kč a předpokládáme, že v následujících dnech podpoříme více než dalších 150. (Pozn. Ve druhém kole již nejsou podpořeny rodiny, které měly malé poškození domu a na pokrytí škod stačila částka z prvního kola, dále rodiny se soukromou sbírkou a určité specifické případy, které jsou potřeba prošetřit individuálně). Celkem jsme tak k 17. 8.2021 vyplatili na přímé podpoře lidem 745 příspěvků v celkové výši 111 milionů korun a v této finanční přímé pomoci i nadále pokračujeme.
 • Nově plánujeme v rámci sbírky podpořit zajištění pomoci psychologů a terapeutů přímo na místě, v zasažených obcích, protože po prvotním šoku a následném zajištění základních potřeb nabývá právě tato pomoc na důležitosti a nutnosti.
 • Jak jsme slíbili, nezapomínáme ani na zasažené Ústecko - Lounsko. Částkou 2 miliony Kč bude podpořena obnova obce Stebno a to ve spolupráci s Ústeckou komunitní nadací.
Srdečně děkujeme. Bez Vaší pomoci by to nebylo možné.

Již v průběhu července jsme spustili automatické zasílání "potvrzení o daru" na sbírku pro Moravu skrze sbírku zde na Darujme.cz. Potvrzení zasíláme vždy na Váš e-mail, který byl uveden při darování a zasíláme jej nejpozději do 14 dnů od zaslání daru. V případě, že by Vám potvrzení nedorazilo - napište nám prosím na e-mail: promoravu@nadacevia.cz a vše společně dořešíme. Srdečně děkujeme za Vaši podporu a přízeň.

Přímá pomoc na Moravě stále pokračuje, k dnešnímu dni bylo ze sbírky podpořeno již přes 600 rodin zasažených tornádem, které obdržely částku přesahující 90 milionů korun. A jak jsme avizovali, právě startuje další kolo podpory pro více postižené domácnosti, které stejně jako v první fázi obdrží příspěvek dalších 150 tisíc korun. Více informací o rozdělení sbírky naleznete zde. Srdečně děkujeme!

 • Děkujeme za Vaši štědrost, díky které jsme úspěšně dokončili první fázi podpory a ke konci minulého týdne jsme ze sbírky podpořili na 600 domácností částkou 88 milionů korun a dalších 25 milionů bylo napřímo zasláno postiženým obcím. 
 • V přímé podpoře pokračujeme i nadále a zasíláme další příspěvky, opět v částce 150 000 Kč, a to rodinám / domácnostem, které byly tornádem více zasaženy a další pomoc nutně potřebují, aby se mohli vrátit zpět domů. 
 • V průběhu dalších týdnů navážeme (ve spolupráci s ostatními organizacemi) fází individuálně posuzované podpory, v níž budou rozdělovány i násobně vyšší a to cíleně tam, kde to bude nejvíce zapotřebí.
 • Více informací o sbírce a rozdělení výtěžku naleznete na pravidelně aktualizované stránce zde.
Moc děkujeme za Vaši pomoc a podporu.

Měsíc po katastrofě jsme díky vaší neuvěřitelné podpoře již:
 • podpořili 5 obcí, každé jsme hned v prvních po katastrofě odeslali 5 milionů korun na řešení akutních následků katastrofy
 • podpořili jsme díky vám finančně cca 600 domácností v postižených obcích, každé jsme odeslali příspěvek 150.000 Kč. Většinu smluv jsme podepsali rychle online tak, aby měli lidé peníze na účtu během pár dní
 • celkově české nevládky podpořili již 1450 domácností
 • nyní následuje další fáze podpory. Po rychlém jednorázovém příspěvku všem postiženým probíhá hlubší šetření a nejpostiženější domácnosti dostanou další finance.
Děkujeme vám za neobyčejně štědrou a velkorysou podporu, které se jihu Moravy i nadále dostává.

Dojetí, vzájemná solidarita i odmítání darů. Sdílíme reakce prvních podpořených.
Ve středu 7. července jsme po podpisu prvních smluv odeslali první desítky nadačních příspěvků obyvatelům zpustošených obcí. Rádi bychom se s Vámi podělili o reakce podpořených na neskutečnou vlnu štědrosti, kterou ničivé tornádo mezi lidmi vyvolalo.

Jedna z obyvatelek Moravské Nové Vsi v únoru ovdověla a za čtyři měsíce později přišla rána v podobě přírodní katastrofy. Paní L. sice nemá svůj vlastní bankovní účet, smlouvu však za ní může podepsat dcera, která o ni pečuje. Příspěvek následně použijí na opravu poškozené střechy domu. Další z obyvatelek a příjemkyň pomoci děkuje pracovníkům Nadace Via jako zástupcům celého národa. A ozývají se i další, kteří děkují všem dárcům a nemohou stále uvěřit, kolik peněz už se na obnovu jejich domovů vybralo.

Solidarita panuje také mezi samotnými postiženými, především mezi těmi, jejichž domy nebyly odsouzeny k demolici a zůstávají nadále obyvatelné. Více než o příspěvek pro sebe se obávají o to, zda dar, který mají obdržet, neubere těm, kteří by jej potřebovali víc.Dobrý den. Strašně moc Vám děkujeme za nabídnutou finanční pomoc. Chci Vás ale požádat, abyste tuto finanční pomoc darovali raději někomu jinému, kdo měl opravdu hodně poškozený dům nebo o něj třeba úplně přišel. My jsme nějaké menší škody měli, ale jsou opravdu malé a dostaneme peníze z pojišťovny, které by nám ty škody měly pokrýt.“ I takové zprávy v těchto dnech od obdarovaných čteme nebo slyšíme po telefonu.

Na místo katastrofy jsme se minulý týden vydali i my, a můžeme proto potvrdit, že obyvatelé postižených obcí pomoc skutečně oceňují. „Chci poděkovat všem dárcům, štědrost Čechů je neuvěřitelná. Viděl jsem i na místě, že lidem pomáhá, že za nimi někdo stojí. Ví, že žijí ve společenství, které je v tom nenechalo. I díky tomu v obcích není atmosféra beznaděje,“ uzavírá ředitel Nadace Via Zdeněk Mihalco.

Během prodlouženého víkendu jsme ve spolupráci s ostatními neziskovými organizacemi, zejména Adrou a Diakonií ČCE, uzavřeli první desítky smluv s obyvateli obcí zasažených tornádem. Příspěvek 150 000 Kč tak byl ve středu 7. července odeslán prvním postiženým domácnostem. Mezi prvními příjemci budou zejména obyvatelé obcí Hrušky a Moravská Nová Ves, další smlouvy uzavřeme a příspěvky odešleme ještě tento týden.

Příspěvky budou v první vlně vyplaceny všem rodinám, jejichž domácnosti byly zasaženy tornádem. Databáze potřebných vznikla na základě terénního mapování organizací Člověk v tísni, ADRA a Diakonie, Nadace Via nyní na základě této databáze oslovuje první příjemce pomoci, s nimiž uzavírá smlouvy o nadačním příspěvku. Po oboustranném podpisu této smlouvy (lze fyzicky i online) příjemcům obratem odesíláme příspěvek ve výši 150 tisíc korun. Další spolupracující organizace se také snaží identifikovat lidi v exekuci, abychom jim mohli příspěvek poslat takovou formou, že o finanční podporu nepřijdou.

Více o tom, jak vybrané prostředky pomáhají, se dozvíte například v rozhovoru ředitele Nadace Via Zdeňka Mihalca se Světlanou Witovskou v pořadu Interview ČT24 či z podcastu Marie Bastlové Ptám se já na serveru Seznam Zprávy.
♥ Všem dárcům ještě jednou srdečně děkujeme za podporu a naději, kterou svojí štědrostí přinášíte na jižní Moravu. ♥

Děkujeme Vám a máme velkou radost, že sbírka stále roste. Dnešní Koncert naděje • Benefiční koncert České filharmonie a Filharmonie Brno vynesl více než 2 miliony korun. Srdečně děkujeme za Vaši štědrost a pokud vám přímý přenos unikl, záznam koncertu najdete ještě 8 dní na stránkách České televize. Přejeme krásný hudební zážitek.

Koncerty naděje.
Na podporu sbírky pro Moravu zahrají hudebníci ve Valticích i Praze.
Pomoci obyvatelům obcí zpustošených ničivým tornádem se rozhodli také hudebníci. V sobotu 3. července v jízdárně zámku Valtice odehrají Česká filharmonie a Filharmonie Brno benefiční Koncert naděje na pomoc obětem živelní katastrofy na jižní Moravě a jako poděkování všem, kteří již pomohli finančním příspěvkem nebo přímo na místě. Ve středu 7. července pak několik předních kapel české hudební scény vystoupí v Praze na Václavském náměstí v rámci koncertu Společně pro Moravu. Výtěžek obou koncertů poputuje do sbírky pro Moravu organizované Nadací Via.
Více si můžete přečíst zde.


Děkujeme, děkujeme, děkujeme.
Výtěžek sbírky putuje na pomoc jihomoravským obcím zpustošeným tornádem. Konkrétně zejména obcím Hrušky, Moravská Nová Ves, Lužice, Mikulčice, Pánov. Dary pomohou hned v několika krocích:
- Okamžitě uvolňujeme 25 milionů korun jednotlivým obcím na akutní pomoc, kterou koordinujeme s krizovým štábem a krajem.
- Přímá pomoc postiženým lidem - od pátku koordinujeme přímou pomoc lidem s dalšími neziskovkami, které na místě mapují situaci a potřeby místních. Spolu s dalšími neziskovými organizacemi a nadacemi poskytneme postiženým domácnostem příspěvek 150 000 Kč na opravy poničených domu a zajištění základních potřeb zasažených domácností.
- Následně plánujeme podpořit iniciativy a projekty, které pomohou region znovu postavit na nohy a vrátit život do zasažených obcí.
Na rozdělení výtěžku sbírky spolupracujeme také s Jihomoravskou komunitní nadací, která sídlí přímo v Moravské Nové Vsi, jedné z nejvíce postižených obcí. Část výtěžku celé sbírky poputuje také na Lounsko, kde sběr prostředků na obnovu zajišťuje ve spolupráci s Nadací Via Ústecká komunitní nadace.
Děkujeme za Vaši pomoc.

Děkujeme všem dárců a dárkyním za neuvěřitelnou štědrost a solidaritu s obyvateli jihomoravských obcí zasažených ničivým tornádem.

Momentálně koordinujeme se zasaženými obcemi, krizovým štábem a ostatními neziskovkami pomoc tak, aby byla co nejúčinnější a směřovala tam, kde bude nejvíce potřeba.

Vzhledem k velkému množství dotazů, které nám posíláte, jsme se rozhodli shromáždit všechny
důležité informace týkající se sbírky na jednom místě.

Děkujeme za Vaši podporu!

 • Okamžitě uvolňujeme 20 milionů korun na akutní pomoc, kterou koordinujeme s krizovým štábem a krajem.
 • Během víkendu a pondělí zkoordinujeme pomoc s ostatními neziskovkami, nadacemi, sbírkami a to ve spolupráci s krizovým štábem, obcemi a krajem. Tak, aby zaslaná finanční pomoc byla využita konkrétně a smysluplně přímo zasaženými lidmi a obcemi.
 • Následně plánujeme podpořit iniciativy a projekty, které pomohou region znovu postavit na nohy a vrátit život do zasažených obcí. 
 ♥ ♥ ♥ Děkujeme ♥ ♥ ♥

Srdečně děkujeme za Vaši štědrost a omlouváme se za drobné technické výpady, které nastaly a na kterých od rána pracujeme, posilujeme servery, optimalizujeme. Děkujeme! 
Vám všem, štědrým dárcům, samozřejmě po  dokončení sbírky zašleme potvrzení o daru a veškeré informace o využití.

Momentálně koordinujeme s ostatními neziskovkami a krizovým štábem pomoc tak, aby byla co nejúčinnější. Jsme připraveni odeslat pomoc okamžitě. Díky vaší neuvěřitelné podpoře můžeme odeslat okamžitě půl milionu až milion korun každé ze zasažených obcí.

Založení projektu

Alespoň zatím malý příspěvek, posílám podporu alespoň na dálku. Pokud budu moci poslat i nějaké věci, udělám to. Držte se tam.

Marcela Smrčková
1 000 Kč

Buďte silní. 🙏🏻

Kikina
50 Kč

Každá pomoc dobrá…

Jana Mlýnková
300 Kč

Držte se! 🙏

Jiří Příhoda
500 Kč

❤️

Míša Horáčků
1 000 Kč

Poláci taký pomáhají!!

Piotr
1 000 Kč

💸🌪

Dárce
500 Kč

Drzte se

Lukas Rejnek

Držte se!

Adéla Neumanová
1 000 Kč

Jsem s vámi 😇

Jan Zubík
500 Kč