Caballinus z.s.


Děti, mládež, rodina Lidé s postižením

Caballinus v novém

Hiporehabilitační středisko Caballinus, z.s. se v září přestěhovalo do nově pronajatých prostor v Praze Lipencích. Naše služby už mají tak široký dosah a rozsah, že potřebujeme mít dle našich představ zrekonstruované kvalitní zázemí pro naše klienty, koně a tým.

vybíráme od 27.10.2020
Spolek Caballinus už dlouhá léta pomáhá především dětem (ale i dospělým klientům) s různými zdravotními diagnózami či specifickými potřebami. Pomáhá jim pomocí hiporehabilitačních metod co nejvíce rozvíjet své schopnosti a dovednosti. Prosíme pojďte nás podpořit, abychom mohli pomáhat dál!
70 050 Kč
vybráno 33 % z 210 000 Kč

přispělo

55 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
Naším posláním je pomáhat nejen dětem a jejich rodinám. Od začátku jsme postavili naši práci na tom, že k největšímu pozitivnímu přínosu a zlepšení dochází při intenzivní terapii, tj. na intenzivních pobytech a víkendech, kterých se většinou účastní celá rodina. Na jaře jsme zahájili projekt dotykové terapie pro klienty „Paliativní a následné péče“ a „Dětského a dorostového detoxikačního centra“.

Abychom udrželi ceny za terapie dostupné pro naše klienty, je naše činnost  ze 60% podporována z darů firem, nadací, z grantů a od individuálních dárců.

Nově jsme vybudovali zázemí pro ambulatní hiporehabilitaci v Lipencích (Praha-Dolní Černošice) u Berounky, kde máme pronajaté ustájení, výběhy. V přilehlé budově jsme zrekonstruovali prostory pro klienty (klubovna, vyšetřovna, sociální zázemí, bezbariérový přístup) a pro náš tým. Rekonstrukce byla finančně náročnější, než byl náš rozpočet. Víme, že potřebujeme 210.000,- na zajištění provozu do konce roku. Podívejte se na krátké video z průběhu rekonstrukce.Proč podpořit právě nás?  
  • Jsme rehabilitační centrum zaměřené na Hipoterapii ve fyzioterapii a ergoterapii a Hiporehabilitaci v pedagogické a sociální praxi
  • Jsme profesionální tým složený z odborníků - 3 fyzioterapeutek, 1 instruktorky a 3 trenérek koní
  • Pečujeme o 5 speciálně vybraných a připravených hiporehabilitačních koní se specializačními zkouškami pro hipoterapii
  • Máme dlouholeté zkušenosti a praxe – jen za minulý rok proběhlo 3250 hipoterapií pro 175 klientů
  • Poskytujeme hiporehabilitační péči napříč generacemi – při terapiích pomáháme nejen miminkům, větším dětem, ale i seniorům v paliativní péči v rámci kontaktní terapie
  • Nabízíme hipoterapii zejména pro děti se zdravotním problémem -  např. s diagnózou dětká mozková obrna, s kombinovanými vadami, genetickými syndromy, poruchami autistického spektra, po úrazech a jiné 
  • Obdrželi jsme status výukového střediska udělený Českou hiporehabilitační společností a vzděláváme sebe i jiné, a to u nás i v zahraničí

Dotyková terapie pro pacienty z Oddělení následné a paliativní péče  Nemocnice Milosrdných sester sv.Karla Boromějského v Praze, je naší další srdeční aktivitou.

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Rebečka posílá koníkům pusinku... 👧🏻🐴💋

Martina Bábová
1 000 Kč

Držíme moc palce!

Veronika Vlasáková
1 000 Kč