Nadace Veronica


Kultura, umění a historie Životní prostředí

Podpořte živý folklór a záchranu krojů z Podluží

Folklore’s not dead - projekt Nadace Veronica, Jihomoravské komunitní nadace a česko-americké umělkyně Sonyi Darrow s cílem udržení tradic. Vybrané dary z Darujme použijeme na opravu starých krojů, organizaci burz krojů z Podluží a konferencí Živý folklór ve spolupráci s Jihomoravskou komunitní nadací.

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Podporujeme živý folklor a hledáme, jak mizející tradice osvěžit tak, aby byly součástí našeho každodenního života. Zachraňujeme odložené všední a pracovní kroje z Podluží a hledáme jim nový život a majitele. Propojujeme folklor s ochranou přírody a krajiny.

Díky burzám dámských krojů z Podluží jsme prodali a začlenili do života spoustu jupek a sukní, které Zlata Maděřičová z Jihomoravské komunitní nadace v Moravské Nové Vsi sbírá od žen z okolí. Tyto všední kroje by jinak skončily na skládce. Výtěžek z prodeje krojů podporuje další akvitity hnutí Folklore´s not dead a také činnost obou nadací. 

Ve spolupráci s česko-americkou umělkyní Sonyou Darrow pořádáme workshopy pro širokou veřejnost i studenty středoškolského oděvního oboru Ekotextil design ze SŠUD Brno. Sonya se zaměřuje na přesah lidového dědictví k dnešku. Během workshopu s účastníky spravuje a vrací do života „ošumělé“ lidové kroje.
Od roku 2015 Jihomoravská komunitní nadace společně s Městskou knihovnou Břeclav organizuje setkání lidí, které spojuje láska k folkloru – folkloristy, profesionály i obyčejné nadšence na konferenci Živý folklor. Nadace Veronica se k organizátorům přidala v roce 2019 se snahou propojit folklor s ochranou přírody.

Váš příspěvek na Darujme.cz pomůže k realizaci konferencí, workshopů a aktivit vedoucí k záchraně všedních krojů z Podluží a jejich návratu do běžného života.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu