CZ / EN

Nadace Partnerství


Giving Information Environment

Environmental Partnership

Help us help! Our Foundation has been caring for the environment since 1991. Due to our support, thounsands of communities and organizations were able to develop their cities, towns and landscape.

we started on 2020-07-28
€713

supported by

19 people
Donate in :
secured by Darujme.cz
Půda je to nejcennější dědictví

V České republice dochází k enormní degradaci půdy. Máme největší půdní bloky v Evropě. Velké půdní lány urychlují větrnou a vodní erozi. Pole jsou brázděna velkou zemědělskou technikou, pro kterou jsou remízky, meze a polní cesty překážkou. Necitlivým obděláváním klesá úrodnost půdy. Její obnova trvá desetiletí, některé změny jsou však nevratné.

Nadace Partnerství pomáhá půdě vrátit její hodnotu a české krajině její rozmanitost.

Podpořte nás v tom, co děláme. Společně pro lidi a přírodu už 29 let.
Support this project even more and ask your friends to help Create campaign