CZ / EN

Vzájemné soužití o.p.s.


Děti, mládež, rodina Sociálně znevýhodněné skupiny

Letní tábor pro sociálně znevýhodněné děti

Děti a mládež z ostravských vyloučených lokalit čelí nestejné startovací pozici jako jejich vrstevníci z majority. Kromě nerovnému přístupu ke kvalitnímu vzdělání jim také schází možnosti, jak smysluplně trávit volný čas, v sousedstvích chybí občanská vybavenost i příležitosti k setkávání. Tábor je vyvrcholením celoroční snahy organizace, ale i komunity, dát dětem cenné příležitosti k všestrannému rozvoji. A pro drtivou většinu dětí je ten náš jediným táborem, kterého dostanou šanci se účastnit.

vybíráme od 25.2.2020

Letní tábor pro sociálně znevýhodněné děti

S vaším příspěvkem jsme o krok blíž k vytvoření tábora, který je mnohdy jediný, na který se tyto děti dostanou.
0 Kč
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Děti a mládež z komunity, která dodnes nese následky ničivých povodní z roku 1997, čelí nerovné startovací pozici vzhledem ke svým vrstevníkům. V lokalitách jejich domovů je nízká občanská vybavenost, děti mají omezené možnosti osobního rozvoje, navštěvují mnohdy nekvalitní školy v bezprostředním okolí a jsou ohroženy předčasným ukončováním studia. Ve vyloučených lokalitách se nenachází příliš možností, jak může mládež smysluplně trávit čas. I přes značné posuny v tom, jak se na romské děti nahlíží, právě ony stále doplácejí na nerovný přístup k mnoha oblastem jejich života.V rámci soustavné, již přes dvacet let dlouhé praxe v lokalitách původně zasažených povodněmi, se tuto praxi snažíme změnit. Vzájemné soužití nabízí dětem spektrum možností, jak smysluplně trávit volný čas, pomáhá jim v nesnázích spojených se studiem na kvalitních školách, motivuje ke zvelebování sousedství a rozvoje komunity, ale také děti skrze výlety a exkurze dostává z lokalit ven, aby načerpaly nové zdroje inspirace a navázaly nové kontakty.

Jednou z akcí, kterou se organizace snaží dětství a dospívání ve vyloučené lokalitě dodat jiskru, je ,,Tábor snů“, tradiční týdenní pobyt, který Vzájemné soužití o.p.s. pořádá již třiadvacátým rokem! Pro drtivou většinu našich dětí a mládeže je náš tábor tím jediným, na který se vzhledem k rodinné finanční situaci a také společenskému vylučování dostanou.Tábor je určen dětem, které navštěvují naše nízkoprahová zařízení na Hrušově a Liščině nebo kterým v průběhu roku nabízíme sociálně aktivizační služby. Každoročně se účastní několik desítek dětí ohrožených chudobou, předčasným odchodem ze škol nebo sociálním vyloučením. Letos se tábor odehraje v termínu od 10. do 16. srpna. Tradičně se pobyt nese v duchu nějakého filmu, seriálu, knihy nebo fantazijního světa, který je dětem dobře známý a který táboru přidá na zážitkovosti. Loni se například za téma zvolil svět Harryho Pottera – táboroví vedoucí se na týden proměnili v učitele a učitelky z Bradavic a připravili si pro děti spoustu tematických her, soutěží a úkolů. Jaké téma bude zvoleno letos, je stále otevřené – a třeba nám pomůžete poradit i Vy!

Táborovými aktivitami usilujeme o výchovu budoucích lídrů a lídryň, kteří nebudou lhostejní k dění a lidem kolem sebe. Tábor nám přináší jedinečnou možnost strávit s dětmi více času a individuálně zjistit, s jakou překážkou se kde potýká, či naopak jaký dar a nadání má které dítě, co koho baví, jak ho nebo ji můžeme posouvat dále. Motivujeme děti k úctě k sobě i jiným i ke zdravé sebedůvěře. Děti si osvojí nové znalosti a dovednosti, najdou nové kamarády a kamarádky. Tábor mládeži umožní smysluplné trávení času v rozmanitém kolektivu, zlepší si vzájemnou komunikaci, pestré aktivity podpoří jejich zdravý sociální rozvoj a motivaci. Pobyt je vždy zaměřen i na poznání a stmelení různých způsobů života pomocí bohatého táborového programu, her či zdravotně – preventivních aktivit.Akce je vyvrcholením celoroční snahy romských a neromských pracovníků center, přináší dětem a mládeži mnoho pozitivního a spolu s dalšími činnostmi i hmatatelné výsledky – například nástup mládeže na střední školy. Protože ve vzdělání vidíme zásadní prostředek pro skutečnou změnu ve vyloučených lokalitách, v posledních 5 letech se na vzdělávání více a více zaměřujeme. S naší podporou se na ostravské SŠ v minulém roce zapsalo 30 romských žáků. Pomáháme dětem od nejranějšího věku ještě před mateřskou školou, ale také se zápisy na vysoké školy, s vyřizováním stipendií nebo doučováním. Naším cílem napříč různými aktivitami je  zařazení dětí do kvalitních školek a škol, co nejdelší setrvání ve vzdělávacích institucích a úspěšné ukončení studia.

A kde se tábor letos uskuteční? Na severu Moravy v krásné přírodní oblasti v blízkosti Rýmařova. Tamější okolí nabídne možnost celodenního výletu či kratších procházek do okolí, snad i nějaký ten výšlap. Jako každý rok bude strava připravována převážně ze surovin od lokálních prodejců, čímž se naše organizace snaží podpořit drobné místní živnostníky namísto velkých řetězců, které je mnohdy o živobytí připravují. Každoročně jsou zváni také příslušníci policie, čímž se snažíme přispět k dobrým vztahům a vzájemnému respektu komunity a policejní instituce.Abychom vše zmíněné mohli uskutečnit, a zajistit tak dětem opravdový letní zážitek a možnost na týden opustit vyloučenou lokalitu, ve které žijí, potřebujeme finanční prostředky. Prosíme, pomozte nám realizovat pobyt, na jaký se naše děti a mládež jinak nemá šanci dostat a na který se těší.

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu