CARE Česká republika


Humanitární pomoc Rozvojová spolupráce

BALÍKY POMOCI CARE

CARE je jednou z nejvýznamnějších mezinárodních humanitárních organizací, která bojuje s chudobou v nejohroženějších částech světa. V roce 2019 pomohla 68 milionům lidem ve 100 zemích světa. 85 % výdajů CARE Česká republika jde na přímou pomoc. Darujte s CARE naději a důstojnost lidem, kteří se ocitli v nouzi.

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz díky Nadaci Vodafone. Jak?

Portál Darujme.cz
vznikl za podpory

Naše projekty zachraňují životy, odstraňují hlad a chudobu v oblastech zasažených změnou klimatu a válečnými konflikty. Díky vašemu příspěvku:

·         Reagujeme ihned na náhlé přírodní katastrofy.
·         Pomáháme lidem, které válečné konflikty vyhnaly z jejich domovů.
·         Pomáháme chudým rodinám posílat děti do školy. 
·         Bojujeme proti podvýživě a hladu.
·         Podporujeme ohrožené komunity na jejich cestě k soběstačnosti.
·         Ženám a dívkám pomáháme k soběstačnosti a prosadit lépe svá práva.

Přečtěte si, jak jsme v roce 2019 pomáhali v páté nejchudší zemi světa nebo s obnovou poválečného Mosulu v Iráku.

Více o naší činnosti se dozvíte na www.care.cz nebo nás sledujte na Facebooku. Chcete dostávat čerstvé novinky ze světa CARE? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Distribuce pomoci v Mosambiku, který v březnu 2019 zpustošila tropická cyklóna Idai.
Copyright: Ninja Taprogge/CARE 

Reagujeme na náhlé přírodní katastrofy a pomáháme lidem, které ozbrojené konflikty vyhnaly z domovů. Podporu poskytujeme ihned a účinně. Poskytujeme základní potraviny, hygienické balíčky, stany a další. Na místech krize zůstáváme dlouhodobě i poté, co se o oblast přestanou zajímat média.

Haoua z Nigeru využila vzdělávací školení od CARE a také vstoupila do místní skupiny spořicí kooperativy. Díky této podpoře začala drobně podnikat – peče pečivo a prodává ho. Dnes své děti uživí a také je může posílat do školy. 
Copyright: Josh Estey/CARE

S ohroženými komunitami pracujeme dlouhodobě. Podporujeme je na jejich cestě k soběstačnosti. Poskytujeme jim vzdělávací kurzy na téma péče o zdraví, hygieny a vhodné výživy jako prevenci podvýživy. Školíme je v udržitelných technikách pěstování suchu odolných plodin a správné péči o dobytek. Učíme je finanční gramotnosti a podporujeme je v zakládání komunitních spořicích kooperativách.

Zaměřujeme se především na ženy a dívky. Jejich rozvoj považujeme za cestu k míru, vyššímu vzdělání a celkové prosperitě širších komunit.

Humanitární organizace se 75letou tradicí
Copyright: CARE

CARE v letošním roce oslaví 75 let od svého založení – vznikla v roce 1945 za účelem pomoci válkou zničené Evropě. Legendární CARE packages (ve spolupráci s UNRRA) pomáhaly i Československu. V v letech 1946-1950 obdrželi lidé v ČSR pomoc v hodnotě 32,8 milionu korun. S nástupem minulého režimu se povědomí o CARE v České republice vytratilo, dnes však můžeme pomáhat také my.

Zde popsané formy pomoci jsou příklady využití finančních prostředků. Darem pro CARE souhlasíte se zpracováním osobních údajů organizaci CARE Česká republika z. s., také s pomocí poskytovatelů služeb, za účelem evidence dárců, péče o dárce a informování o projektech a využití darů. Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty jiným osobám. Váš dar pro CARE Česká republika z. s. je daňově odečitatelnou položkou.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu
Je to sice jako kapka v moři, ale pořád lepší než neudělat nic.
Magda Klepetková
750 Kč
Pevně věřím, že i když jsem přispěla pouze malou částkou (v současné době jsem na mateřské dovolené), bude to pro někoho velký dar
Petra Krotká
326 Kč