ROMEA, o.p.s.


Vzdělávání a výzkum

Společně to dokážeme - pravidelně pro stipendijní program

Staňte se pravidelným dárcem romského stipendijního programu. Budujte s námi dlouhodobě střední vrstvu Romů.

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz

Vstoupili jsme do pátého roku podpory romských studentů a studentek s dobrými studijními výsledky, kteří by si kvůli špatné finanční situaci rodiny nemohli studium dovolit. Musíme se vypořádat s tím, že podpora hlavního donora nadace Velux Foundation dle smlouvy postupně klesá a nakonec se budeme muset obejít bez ní. Současně s tím se potýkáme s faktem, že kromě Nadace Albatros, nadace Psaní pomáhá a nadace Sova,  nás žádné další české nadace, u kterých jsme žádali o grant nebo s nimi jednali,  podpořit nechtějí.

Jsme jednou z prvních romských organizací, která se vydala cestou online individuálního dárcovství. Proto jsme odkázáni na podporu vás, jednotlivých dárců. A my již víme, že společně s vámi to dokážeme. Dokázali jsme to v minulých letech a věříme, že to dokážeme i nyní.

V současné době se chceme soustředit převážně na dlouhodobou a pravidelnou podporu dárců, kteří budou stipendijní program podporovat měsíčně menší částkou. To nám pomůže diverzifikovat portfolio jeho  financování. 

 Kdybychom dosáhli toho, že nás bude měsíčně podporovat 500 dárců částkou 250 Kč, zajistíme tak financování třetiny programu.

 Každoročně se o stipendium hlásí až 150 studentů. Letos se jich přihlásilo 200 - středoškoláků, vysokoškoláků i studentů VOŠ.

Oborná komise složená z vysokoškolsky vzdělaných hodnotitelů vybírá stipendisty podle prospěchu, sociální situace uchazečů a motivační eseje ke studiu.

Vaše dary pomáhají srovnávat rozdílné startovací podmínky romských studentů a přinášejí každoročně pozitivní výsledky.

Cílem stipendijního programu organizace ROMEA je dlouhodobé rozšiřování střední vrstvy Romů. Investice do vzdělání je nejlepší možnou cestou, jak se vymanit z chudoby, předsudků  a stereotypů o Romech, kterým čelí nejen naši studenti, ale romská národnostní menšina jako celek. Věřte nebo nevěřte, i romské děti mají své sny. A my jim společně s Vámi můžeme v naplnění jejich studijních snů pomoci.

Děkujeme Vám za Vaši pravidelnou měsíční podporu.

Více se o projektu můžete dozvědět na stránkách www.romskastipendia.cz

Dárcovské výzvy k projektu

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

děkujeme, že konáte

Ideasense
1 500 Kč

Přeji Vám tvořivou energii, radost, zvídavost a inspiraci ve studiu a v životě :-)

Jana Nosková
300 Kč

Největší investicí do budoucnosti je investice do vzdělání. Její síla spočívá v tom, že podporuje mezilidské vztahy, solidaritu a respekt nejen k lidským právům nehledě na národnost, barvu pleti, náboženství, ale také respekt k životnímu prostředí a k zodpovědnému přístupu k tomu, jako planetu zanecháme dalším generacím. Naše planeta. Naše zodpovědnost.

Magdalena Pospichalova

Přeji hodně štěstí!

B.G.
500 Kč

Rád podporuji tato stipendia, věřím, že ve znevýhodněných rodinách se najde dost talentů i pro naši fakultu.

Pavel Ripka
3 000 Kč

Držím palce, nevzdávejte to!

Miloš Urban
3 000 Kč

Přeji mnoho úspěchů a děkuji paní Olze Richterové za dárcovskou inspiraci!

Petra Hochová

Všechno nejlepší, Roberte.

Tereza a Honza

Vše nejlepší k narozeninám, Roberte!

Roman
10 000 Kč

Hodně štěstí a píle ve studiu!

Lenka Prokšová Zuská