CZ / EN

Platforma pro sociální bydlení, z. s.


Socially Disadvantaged Groups Human Rights

Support of Platform for Social Housing

The Social Housing Platform aims to increase the availability of standard housing for households in unsafe or inconvenient conditions. At the national level, we advocate the creation and adoption of the law on social housing. At the regional level, we provide counseling to municipalities to implement sustainable solutions for homeless families and individuals.

Donate in :
secured by Darujme.cz
Bezdomovectví je jedním z nejvážnějších projevů krize bydlení. Tu už pociťuje i střední třída, nejvíce ale dopadá na ty nejohroženější z nás. Jednotlivců a rodin bez střechy nad hlavou, v azylových domech, předražených ubytovnách nebo v nevyhovujících bytech žije v Česku na 62 000. Pojďme to společně změnit.

Platforma pro sociální bydlení hledá nejrůznější cesty, jak zařídit, aby lidé v bezdomovectví měli šanci najít stabilní domov. Co pro to děláme?

  • Jezdíme přímo do obcí a pomáháme nastavovat místní systémy sociálního bydlení
Většinou to začíná změnou pravidel pronájmu městských bytů tak, aby na ně dosáhli hlavně ti nejohroženější. Naše práce ale nespočívá jen v jednání s politiky a úředníky – město totiž tvoří nejen oni, ale i běžní lidé a místní komunity. Právě s nimi se spojujeme a vytváříme prostor pro změnu.

  • Rozšiřujeme Housing First v Česku
Housing First je způsob řešení bezdomovectví, který umožňuje lidem dostat se do stabilního nájemního bydlení rychle a bez přípravy. Vznikl v 90. letech v New Yorku a my se staráme o to, aby se stal mainstreamem i tady v Česku.  Informujeme o něm města a neziskové organizace a poskytujeme jim podporu, když se rozhodnou Housing First rozjet. 

  • Prosazujeme zákon o sociální bydlení
Naše zkušenosti z obcí ukazují, že bez opory v zákoně se sociální bydlení dá dělat jen velmi těžko. Proto podporujeme vznik zákona, který bude pomáhat lidem ohroženým ztrátou bydlení nebo těm, kteří už o domov přišli. Chystáme potřebná data i komunikační kampaně, abychom ho v parlamentu prosadili. 

Budeme rádi, když naše aktivity finančně podpoříte. Díky!
Support this project even more and ask your friends to help Create campaign

Ať to bydlí!

Kulhavý Marek
CZK 1,000

Ať se nám podaří ukončit bezdomovectví v Česku.

Adam Bílek
CZK 190

Hodně zdaru v osvětě o problému bezdomovectví a pomoci konkrétním ludem.

Marie Pragrová

Septima Lauderových škol oceňuje projekt Housing First. Do nového roku přejeme, aby se všichni u nás měli tak dobře, jako se máme my!!! Děkujeme!!

Kvarta - Lauderovy školy v Praze Šárka Kvasničková
CZK 3,000

So Spagetami je svet hned lepsi ❤️

Kristina Hudekova
CZK 812

Líbí se mi vaše práce. Nechci být člověk, který si jen stěžuje na "neutěšené" situace či "těžce přizpůsobivé" lidi. Chci pomáhat řešení a hledání efektivních přístupů. Líbí se mi, že vidím, že plníte svou vizi: poskytování odborníků, propagace v parlamentu i v médiích. Díky působení v médiích jsem se o vaší práci a výsledcích dozvěděla i já.

Alzbeta Plevova

Děkujeme za to, co děláte.

Hana Havlíková
CZK 1,000

Časem rád částku zvýším. Je to skvělý nápad!
Držím palce!
Současná vláda na lidi kašle, tohle je cesta.

Jan Anderle
CZK 250

Hodně štěstí a srdečné pozdravy!

Dana Hradcová
CZK 1,000

Z vánoční dobrodražby Pábení. Díky za důležitou práci, kterou děláte.

Jana Hřebecká