Česká společnost ornitologická


Životní prostředí Zvířata

Záchrana sýčků

Přežije sýček i v naší přírodě nebo jen ve vyjmenovaných slovech? Nesýčkujeme – za posledních 40 let u nás zmizela skoro celá populace těchto krásných sov. Zbývá posledních 100 párů! S vaší pomocí zabezpečíme hnízdiště, vyvěsíme bezpečné budky, zařídíme pásové seče, aby se sýček snadno dostal k potravě, vzděláme místní veřejnost....SÝČEK MUSÍ PŘEŽÍT!

SÝČEK MUSÍ PŘEŽÍT !

491 822 Kč

přispělo

527 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz díky Nadaci Vodafone. Jak?

Portál Darujme.cz
vznikl za podpory

Sýček – vyjmenované slovo, které zná každé dítě. Však býval naší nejběžnější sovou. To je však dávno minulostí - v současnosti jich u nás zbývá pouze posledních 100 párů!  Pokud něco rychle neuděláme, brzy z našeho území vymizí! 
Pojďme to změnit! Bude to těžké, ale víme jak na to. Buďte s námi u záchrany sýčka!

Zajistili jsme významný  projekt na ochranu sýčků na jejich nejvýznamnějších hnízdištích - v Ústeckém kraji. Na kofinancování projektu a na ochranu sýčků i mimo Ústecký kraj  potřebujeme přibližně  400 000 Kč ročně po dobu tří let.

Na co potřebujeme finance? Co sýčka ohrožuje a co s tím chceme dělat? 
  • Sýčky loví kuny, nevzletná mláďata, pokud vyskočí z hnízda, se stávají kořistí koček a psů  - vyrobíme a vyvěsíme zabezpečené budky s plechovým límcem a případně i s ohrádkou proti vypadávání mláďat.
  • Sýčci často nacházejí smrt v postavených rourách, sudech a kýblech s vodou a v jiných pastech - budeme pečlivě obcházet okolí hnízdišť a po dohodě s majiteli statků a jiných sídel tyto pasti odstraníme. Na pastviny nainstalujeme bezpečná napajedla pro dobytek, ze kterých budou moci ptáci snadno vylézt, pokud do nich náhodou spadnou.
  • Sýčci nemají dobrý přístup k potravě, scházejí pravidelně sečené či pasené plochy, kde by mohli lovit drobné obratlovce, ale i žížaly  - domluvíme a zajistíme pravidelné sečení ploch v okolí hnízdišť. 
A vše budeme pečlivě sledovat a podávat vám zprávy!  Děkujeme!

Prosicky.jpg-TVDDF1Sf7sMeViP0f8o0UO9H.jpg
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Komentáře dárců

Rád jsem pomohl dobré věci...
Lukáš Rameš
1 000 Kč
Hodně štěstí sýčkům! :)
Tereza
1 000 Kč
Díky za vaši práci, snad to sýček dá!
Jana Špalová
1 000 Kč
At zije SYCEK!
Klara Cooper
1 000 Kč
hůůů
Petr Kubík
2 000 Kč

Záchranu sýčka v ČR podpořila i Galerie Kodl společně s panem Vojtěchem Beranem. Srdečně děkujeme!
 
kodl-IV-resize.jpg-oxFRkdxPRFyjAbbJarsK8rvy.jpg

Záchranný program na sýčka bude! Již několik let lobujeme za vytvoření celorepublikového záchranného programu pro sýčka, tedy koncepčního dokumentu který by jasně stanovil potřebná opatření k zvýšení populace dotčeného druhu nad úroveň ohrožení vyhynutím. Konečně padlo rozhodnutí Agentury ochrany přírody a krajiny ˇCR a Ministerstva životního prostředí  a po rarohovi a dropovi se dočká další kriticky ohrožený ptačí druh - sýček obecný - svého záchranného programu.  Máme z toho velkou radost, ale nyní nás čeká několikaměsíční práce na jeho přípravě. Držte nám palce. 

I když je současný stav sýččí populace alarmující, přece jen přinášíme dobré zprávy z letošních kontrol budek, umístěných našimi sýččími specialisty v minulých letech na území Ústeckého a Středočeského kraje. Jako velký úspěch považujeme stále vyšší počet hnízdících sýčků v našich budkách. Od roku 2015, kdy jsme hnízdění sýčků prokázali ve třech budkách, se počty zvyšují - v roce 2016 to bylo již pět obsazených budek, a letos sýčkové hnízdili v minimálně sedmi. Celkově jsme letos s jistotou zaznamenali hnízdění sýčků na 14 lokalitách Ústeckého a Středočeského kraje. Právě zabezpečení bezpečného hnízdění sýčků považujeme jako základ pro budoucí šíření sýčků do dalších lokalit. Znamená to především nesmírně pečlivý výběr umístění budky. Samotnou budku pak vybavujeme ochranou proti predátorům, např. plechovým límcem, a okolí hnízdiště zabezpečujeme (např. odstraňujeme technické pasti – roury, fukary, je nutné zakrýt sudy s vodou a melasou a pod.). Každopádně se sýčkům v našich budkách líbí a zaznamenali jsme letos dokonce 5 mláďat v jedné budce!
Foto z letošního kroužkování mláďat Martin Šálek. 
%2BuXzRcMQw2pjgORR68.jpg

Dobré zprávy přicházejí po letošním jarním monitoringu obsazenosti hnízdišť. Zdá se, že dlouhá a poměrně tuhá zima se sýčky "nezamávala", jak jsme se trochu obávali. Např. na námi nejpečlivěji monitorovaném území Ústeckého a Středočeského kraje, kde se sýčkům věnujeme již řadu let,  houkají sýčci ve většině případů tam co loni a dokonce jsme objevili i zcela nové volající samečky! Z letošních 60ti houkajících sýčků oproti 47 loňských máme opravdu radost. Jsou to sice ve výsledku stále malá čísla, ale důležité je že se nezmenšují! Navíc se podařilo objevit již tři vesnice, kde se ozývají minimálně 3 sýčci! Dříve běžná věc, dnes naprostý unikát!

Je úžasné vidět, jak moc lidem záleží na zachování sýčků v Česku! Jen za první den po rozeslání výzvy přišlo (nebo bylo přislíbeno převést) neuvěřitelných  sto tisíc Kč a týden po spuštění máme přes dvěstě tisíc od více než 300 dárců! Navíc nám necháváte moc milé podporující vzkazy v komentářích. Milí dárci, jste skvělí! Cítíme velkou zodpovědnost a slibujeme, že uděláme vše, co bude v našich silách, abychom sýčka v ČR udrželi! A také vás budeme pravidelně informovat. Srdečně děkujeme! Lucie Hošková, Česká společnost ornitologická

Stále probíhá monitoring obsazenosti hnízdních lokalit.  Více fotografií si můžete prohlédnout např. na Facebookových stránkách Ochrana sýčka v ČR https://www.facebook.com/OchranaSycka/photos
AtlVOewI.jpg

 Kvadrátová mapa hnízdního rozšíření sýčka obecného v rámci celorepublikového monitoringu, který Česká společnost ornitologická zorganizovala společně s Ústavem biologie obratlovců AV ČR  v období 2015-2016. Červené tečky znamenají záznam volajícího samce (hnízdní kategorie A2).
mapa-kvadraty2015-2016.jpg-ONX4QbMC8tFEgOtzG1wEXaxI.jpg

Partnerem záchrany sýčka se stala společnost Lafarge Cement a.s. , sídlící v severočeských Čížkovicích, tedy nedaleko několika hnízdiš´t sýčka obecného. Děkujeme!

 Sýček reality show
I letos máme šanci sledovat průběh hnízdění holandských sýčků v budce. Každý den na této stránce najdete nejzajímavější sestřih událostí z jejich obýváku. 
https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/filmpjes/bekijken/?&clip=411

Založení projektu

Nejen sýček, ale i další tvorové si zaslouží změnu našeho přístupu k přírodě a prostředí, které tak často neuváženě měnímě či dokonce ničíme. Budu pevně doufat a věřit, že se sýčkovi tímto malým kouskem pomoci podaří u nás přečkat to nejhorší a že se jeho stavy pomalu začnou zvyšovat. Přeji mnoho zdaru a sil ve vaší obětavé práci.
Dárce
Děkuji!
Martin Ratolístka
2 000 Kč
Dobrý den, problematiku výskytu sýčka a obecně negativní změny v české krajině sleduji a jsem moc rád, že se jim věnujete. Děkuji za Vaši práci a věřím, že se dožiju toho, kdy sýčka zaslechnu i ve svém bydlišti. Příjemný den, Lukáš Krejčí
Dárce
1 000 Kč
Mohu-li pomoci i jinak, než penězi, jsem ochoten.
matonni
500 Kč
Upřímně si vážím všech, kteří se snaží alespoň něco vrátit z toho, čím vším nás obdařuje příroda, ať už prací, šetrností či finanční podporou. Děkuji tvůrcům projektu a všem, kteří přispěli.
Dárce
500 Kč
Snad tato skromná částka pomůže v záchraně této překrásné sovy.
Lukáš Racocha
1 000 Kč
Děkuji :-)
Dárce
1 000 Kč
Kéž můj malý příspěvek pomůže dobré věci! Držím Vám palce, ať se Vaše plány podaří uskutečnit! :-)
Dárce
500 Kč
zkontrolujte oblast v okolí rybníku Ovčácký u Mladějovic (u Strakonic). V loňském roce jsme opakovaně sýčka slyšeli. Děkuji
bert
2 000 Kč
Držím sýčkům palce.
Martin
500 Kč