Česká společnost ornitologická


Životní prostředí Zvířata

Záchrana sýčků

Přežije sýček i v naší přírodě nebo jen ve vyjmenovaných slovech? Nesýčkujeme – za posledních 40 let u nás zmizela skoro celá populace těchto krásných sov. Zbývá posledních 100 párů! S vaší pomocí zabezpečíme hnízdiště, vyvěsíme bezpečné budky, zařídíme pásové seče, aby se sýček snadno dostal k potravě, vzděláme místní veřejnost....SÝČEK MUSÍ PŘEŽÍT!

SÝČEK MUSÍ PŘEŽÍT !

669 083 Kč

přispělo

635 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
Sýček – vyjmenované slovo, které zná každé dítě. Však býval naší nejběžnější sovou. To je však dávno minulostí - v současnosti jich u nás zbývá pouze posledních 100 párů!  Pokud něco rychle neuděláme, brzy z našeho území vymizí! 
Pojďme to změnit! Bude to těžké, ale víme jak na to. Buďte s námi u záchrany sýčka!

Zajistili jsme významný  projekt na ochranu sýčků na jejich nejvýznamnějších hnízdištích - v Ústeckém kraji. Na kofinancování projektu a na ochranu sýčků i mimo Ústecký kraj  potřebujeme přibližně  400 000 Kč ročně po dobu tří let.

Na co potřebujeme finance? Co sýčka ohrožuje a co s tím chceme dělat? 
  • Sýčky loví kuny, nevzletná mláďata, pokud vyskočí z hnízda, se stávají kořistí koček a psů  - vyrobíme a vyvěsíme zabezpečené budky s plechovým límcem a případně i s ohrádkou proti vypadávání mláďat.
  • Sýčci často nacházejí smrt v postavených rourách, sudech a kýblech s vodou a v jiných pastech - budeme pečlivě obcházet okolí hnízdišť a po dohodě s majiteli statků a jiných sídel tyto pasti odstraníme. Na pastviny nainstalujeme bezpečná napajedla pro dobytek, ze kterých budou moci ptáci snadno vylézt, pokud do nich náhodou spadnou.
  • Sýčci nemají dobrý přístup k potravě, scházejí pravidelně sečené či pasené plochy, kde by mohli lovit drobné obratlovce, ale i žížaly  - domluvíme a zajistíme pravidelné sečení ploch v okolí hnízdišť. 
A vše budeme pečlivě sledovat a podávat vám zprávy!  Děkujeme!

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Letošní sezóna nevypadá pro sýčky moc příznivě, je jich o něco méně než v minulém roce, pravděpodobně se na nich podepsaly silné březnové mrazy :-(.
Doufáme, že alespoň mláďat bude dost. Naše terénní sýččí jednotka právě vyráží kontrolovat budky. Zde je fotografie prvního letošního mláďetě. Držte palce, ať je jich co nejvíce!

SÝČEK OBECNÝ JE PTÁKEM ROKU 2018!
Speciální číslo časopisu Ptačí svět, celé věnované pouze sýčkovi, si můžete zdarma stáhnout ZDE.
Členové ČSO jej obdrží do svých poštovních schránek.
Přejeme krásný sýččí rok a hlavně: HODNĚ SÝČKŮ!


Přinášíme stručné shrnutí loňského roku - ačkoliv se sýčkům věnujeme několik let, právě v roce minulém se jejich záchrana rozjela na plné obrátky. Nejenže jsme získali nový přeshraniční projekt ATHENE, příspěvek od společností Lafarge a Galerie Kodl, ale především nadšenou podporu stovek drobných dárců, kteří v loňském roce přispěli na sýčka celkovou částkou 612 222 Kč.  Naše sýččí jednotka rozhodně nelenila – podařilo se jí zkontrolovat rekordních 318 lokalit na takřka dvou tisících čtverečních kilometrů od Řípu po Doupovské hory. Rekordní je i počet 64 nalezených samců v 54 obcích, včetně třech lokalit, kde jsme nalezli tři houkající samce. Na 19 lokalitách jsme prokázali hnízdění a sýčci zde vyvedli minimálně 40 mláďat. K  55 budkám instalovaných v předchozích letech jsme v lednu 2018 vyvěsili 18 nových budek a další budeme instalovat v průběhu předjaří. Kromě toho na pěti teritoriích proběhla úprava hospodaření na loukách (pásová seč, pastva) a na desítkách lokalit byly odstraněno množství technických pastí, v kterých sýčci často naleznou smrt. 

Moc děkujeme dětem i zaměstnancům ze základní školy Hlučín - Darkovičky, které podpořily záchranu sýčka částkou 1980 Kč, vybranou sběrem papíru.
Paní učitelka Foltýnková nám k tomu napsala:
Každý rok pořádáme na podzim (i na jaře) sběr papíru a letos jsme se rozhodli věnovat výtěžek z této akce ve výši 1 980 Kč na záchranu populace sýčka v naší přírodě. Letos v září se většina žáků naší školy (2. – 5. třída) zúčastnila školy v přírodě, jejíž hlavním programem byl projekt společnosti Tereza „Les ve škole, škola v lese“,  jehož materiály jsme měli ve škole k dispozici a přizpůsobili našim podmínkám. Začali jsme s dětmi ještě intenzivněji hovořit o přírodě, nutnosti její ochrany, o zvířatech, která se v  přírodě vyskytují i o těch, jejichž populace klesá. Když jsem po návratu ze školy v přírodě viděla pořad „Chcete mě ?“, kde byl projekt „Zachraňte sýčka“ představen, rozhodla jsem se, že navrhnu, jestli by nebylo možné peníze věnovat k tomuto účelu. Jako učitelé jsme nechtěli rozhodnout sami, tak jsme dětem dali možnost ve třídách odhlasovat, kam „vydělané“ peníze poputují. Z výběru: sýček, psí útulek a zvíře v ZOO vyšel jako vítěz sýček. Dětem jsme poskytli základní informace o životě sýčků a také jsme jim přehráli výše zmiňované video. 

Věříme, že peníze věnované našimi dětmi budou sýčkům ku prospěchu.

S pozdravem „Sýčkům zdar“ J

žáci a kolektiv pracovníků ze ZŠ Hlučín – Darkovičky

Podívejte se na velmi výstižnou pětiminutovou reportáž o projektu Záchrana sýčků v pořadu Chcete mě ?  http://www.ceskatelevize.cz/porady/1095970013-chcete-me/217562221300028/video/570814

Shrnutí letošní hnízdní sezóny sýčků naleznete v nové tiskové zprávě na webu ČSO.
Máme radost, že ji můžeme nazvat rekordní jak počtem zmapovaných lokalit, tak i počtem objevených sýčků a že se sovy začaly objevovat i na několika nových místech.
Srdečně děkujeme za vaši podporu i krásné vzkazy které nám necháváte!
Nyní na podzim nás čeká především vyvěšování dalších 30ti zabezpečených budek (již jsme jich vyvěsili 52). Jak taková (proti predátorům) zabezpečená budka vypadá, si můžete prohlédnout na fotografii Martina Šálka. 

Záchranu sýčka v ČR podpořila i Galerie Kodl společně s panem Vojtěchem Beranem. Srdečně děkujeme!
 

Záchranný program na sýčka bude! Již několik let lobujeme za vytvoření celorepublikového záchranného programu pro sýčka, tedy koncepčního dokumentu který by jasně stanovil potřebná opatření k zvýšení populace dotčeného druhu nad úroveň ohrožení vyhynutím. Konečně padlo rozhodnutí Agentury ochrany přírody a krajiny ˇCR a Ministerstva životního prostředí  a po rarohovi a dropovi se dočká další kriticky ohrožený ptačí druh - sýček obecný - svého záchranného programu.  Máme z toho velkou radost, ale nyní nás čeká několikaměsíční práce na jeho přípravě. Držte nám palce. 

I když je současný stav sýččí populace alarmující, přece jen přinášíme dobré zprávy z letošních kontrol budek, umístěných našimi sýččími specialisty v minulých letech na území Ústeckého a Středočeského kraje. Jako velký úspěch považujeme stále vyšší počet hnízdících sýčků v našich budkách. Od roku 2015, kdy jsme hnízdění sýčků prokázali ve třech budkách, se počty zvyšují - v roce 2016 to bylo již pět obsazených budek, a letos sýčkové hnízdili v minimálně sedmi. Celkově jsme letos s jistotou zaznamenali hnízdění sýčků na 14 lokalitách Ústeckého a Středočeského kraje. Právě zabezpečení bezpečného hnízdění sýčků považujeme jako základ pro budoucí šíření sýčků do dalších lokalit. Znamená to především nesmírně pečlivý výběr umístění budky. Samotnou budku pak vybavujeme ochranou proti predátorům, např. plechovým límcem, a okolí hnízdiště zabezpečujeme (např. odstraňujeme technické pasti – roury, fukary, je nutné zakrýt sudy s vodou a melasou a pod.). Každopádně se sýčkům v našich budkách líbí a zaznamenali jsme letos dokonce 5 mláďat v jedné budce!
Foto z letošního kroužkování mláďat Martin Šálek. 

Dobré zprávy přicházejí po letošním jarním monitoringu obsazenosti hnízdišť. Zdá se, že dlouhá a poměrně tuhá zima se sýčky "nezamávala", jak jsme se trochu obávali. Např. na námi nejpečlivěji monitorovaném území Ústeckého a Středočeského kraje, kde se sýčkům věnujeme již řadu let,  houkají sýčci ve většině případů tam co loni a dokonce jsme objevili i zcela nové volající samečky! Z letošních 60ti houkajících sýčků oproti 47 loňských máme opravdu radost. Jsou to sice ve výsledku stále malá čísla, ale důležité je že se nezmenšují! Navíc se podařilo objevit již tři vesnice, kde se ozývají minimálně 3 sýčci! Dříve běžná věc, dnes naprostý unikát!

Je úžasné vidět, jak moc lidem záleží na zachování sýčků v Česku! Jen za první den po rozeslání výzvy přišlo (nebo bylo přislíbeno převést) neuvěřitelných  sto tisíc Kč a týden po spuštění máme přes dvěstě tisíc od více než 300 dárců! Navíc nám necháváte moc milé podporující vzkazy v komentářích. Milí dárci, jste skvělí! Cítíme velkou zodpovědnost a slibujeme, že uděláme vše, co bude v našich silách, abychom sýčka v ČR udrželi! A také vás budeme pravidelně informovat. Srdečně děkujeme! Lucie Hošková, Česká společnost ornitologická

Stále probíhá monitoring obsazenosti hnízdních lokalit.  Více fotografií si můžete prohlédnout např. na Facebookových stránkách Ochrana sýčka v ČR https://www.facebook.com/OchranaSycka/photos

 Kvadrátová mapa hnízdního rozšíření sýčka obecného v rámci celorepublikového monitoringu, který Česká společnost ornitologická zorganizovala společně s Ústavem biologie obratlovců AV ČR  v období 2015-2016. Červené tečky znamenají záznam volajícího samce (hnízdní kategorie A2).

Partnerem záchrany sýčka se stala společnost Lafarge Cement a.s. , sídlící v severočeských Čížkovicích, tedy nedaleko několika hnízdiš´t sýčka obecného. Děkujeme!

 Sýček reality show
I letos máme šanci sledovat průběh hnízdění holandských sýčků v budce. Každý den na této stránce najdete nejzajímavější sestřih událostí z jejich obýváku. 
https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/filmpjes/bekijken/?&clip=411

Založení projektu

Všechno nejlepší Mišáku

Michal Dvořák

Doufám, že zas budeme moci jednou sýčka slyšet.

Marketa Schestauberova
500 Kč

Mišákovi k narozeninám

Kristýna Šnokhousová

Ahoj,

Tady kapela sýček. Omlouváme se, že až takto pozdě ale přeci jen. Hrozně moc si vážíme toho co děláte... Zdravíme Martin Šálka. a děkujeme, že jste nám vyšli vstříc.. Mějte se hezky

Za kapelu Sýček

Libor

Libor Staněk ml.
2 000 Kč

Děkuji za Vaše odhodlání.

Lenka Hlaváčková
400 Kč

Moc vám fandím ve vaši práci.
A sýčkům taky, ať je jich více.

Galina Kupková

Hodně aktivních párů a mláďat přeji!

Martin Jodas
1 800 Kč

Milým sýčkům tatínek Aničky, ať se Vám hezky daří, milý sýčkové a přeji Vám hodně mláďátek, jménem moji holčičky ,kočičky Aničky.

Jan Krasnay
500 Kč

Více sýčků pro všechny!

Anička a Mira
1 000 Kč

Ať se jim daří!

Jitka Mikulcová
1 000 Kč