Charita Opava

http://www.charitaopava.cz/ tel.: 553 612 780 e-mail: info@charitaopava.cz


Nejsme charita. Jsme Charita. Jsme tady pro a s lidmi v ohrožení nebo nouzi bez ohledu na jejich věk, pohlaví, politické smýšlení, rodinné uspořádání, zdravotní stav, sociální a ekonomickou situaci a postavení, jejich příslušnost k etnické nebo národnostní menšině, víře, náboženství a kultuře. Jsme tady, abychom pomáhali potřebným. POMÁHEJTE S NÁMI!

Aktuální projekty