Charita Opava

http://www.charitaopava.cz/ tel.: 553 612 780 e-mail: info@charitaopava.cz


Posláním Charity Opava je profesionálně poskytovat služby sociálně, zdravotně a společensky znevýhodněným lidem a zaměstnávat osoby s problémy na trhu práce. Tuto vizi se snažíme na Opavsku převádět do praxe na poli sociálních a zdravotních služeb již více než třicet let. DĚKUJEME, ŽE NÁM POMÁHÁTE POMÁHAT!

Aktuální projekty