Charita Opava


Lidé s postižením Sociálně znevýhodněné skupiny

Obecná podpora

Pomozte nám pomáhat!

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz díky Nadaci Vodafone. Jak?

Portál Darujme.cz
vznikl za podpory

Cílem Charity Opava je poskytovat profesionální služby lidem v nepříznivé životní situaci a zaměstnávání osob znevýhodněných na běžném trhu práce. Naše poslání provádíme v duchu křesťanské lásky a s ohledem na jedinečnost a důstojnost každého člověka.

LIDSKOST
Chceme být vnímáni jako organizace se silným morálním kreditem, otevřenou náručí, profesionálními zaměstnanci a kvalitním úřadem.     

POMOCNÁ RUKA
Jsme oporou lidem, kteří se dostali do nesnází, podporou těch, kteří nesplňují očekávané standardy, opatrovníkem nemocných, útočištěm hendikepovaných.

VSTŘÍCNOST. STABILITA.
Usilujeme o to umožnit našim zaměstnancům dělat smysluplnou práci, podpořit je v jejich profesním růstu, nabídnout jim odpovídající - lidské i materiální - zázemí.

PODPORA
Přejeme si mít širokou základnu dobrovolníků, s jejichž přispěním budeme umět posunout své dobrodiní a konání tam, kam svépomocí neumíme dosáhnout.

PROSPERUJÍCÍ ORGANIZACE
Chceme se ucházet o zájem a podporu lidí okolo sebe a být pro ně stabilní a důvěryhodný partner s jasnou a kvalitně organizovanou činností a průhledným finančním tokem. 
Zachováváme vícezdrojové financování a zároveň máme snahu posilovat svůj vlastní finanční potenciál.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Drzte se!

Miroslav Vašek
500 Kč

Děkuji za Vaši pomoc

Jarmila Stupková
300 Kč

Dar pro dobré účely

Jan Světlík
2 000 Kč