ŽIVOT 90, z.ú.

http://www.zivot90.cz tel.: 222 333 555 e-mail: eva.markova@zivot90.cz


V ŽIVOTě 90 jsme se před 30 lety rozhodli, že nechceme, aby se senioři odsouvali na okraj. Ve své podpoře se zaměřujeme na ty nejpotřebnější. Chceme, aby staří lidé zůstávali co nejdéle tam, kde chtějí – totiž doma. Proto neprovozujeme domovy pro seniory, ale máme jedinou non-stop bezplatnou linku důvěry pro seniory, v rámci tzv. tísňové péče hlídáme více než 1000 seniorů po celé České republice, aby se dovolali pomoci, kdyby doma třeba upadli nebo byli v jiné nouzové situaci. V Praze máme pečovatelskou službu i komunitní centrum, kam denně dochází několik set seniorů.

Aktuální projekty

Ukončené projekty