Nadace OSF

http://osf.cz/cs/ Phone: 222 540 979 Email: osf@osf.cz


Pomáháme prosazovat systémové změny vedoucí k posílení demokracie, právního státu, transparentní veřejné správy, nezávislé žurnalistiky a také k větší otevřenosti naší společnosti, respektující jiné názory a práva menšin. Podpora našich partnerů a dárců je pro nás klíčová. Bez vás to nedokážeme!

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz