Fokus Praha, z. ú.

http://www.fokus-praha.cz tel.: 233 551 241 e-mail: fokus@fokus-praha.cz


Fokus Praha podporuje lidi s duševním onemocněním. Poskytuje především služby komunitní, které jim umožňují žít plnohodnotným životem mimo zdi léčeben a bez izolace od společnosti. Snažíme se změnit systém psychiatrické péče v ČR tak, aby změna podpořila rozvoj komunitních služeb, aby se uzavřely léčebny nebo byly alespoň výrazně zredukovány a zlidštěny. Poskytujeme programy a služby (zdravotní, psychoterapeutické, pracovní a sociální rehabilitace), pracujeme v komunitě a s komunitou, obhajujeme práva a zájmy lidí se zkušeností s duševním onemocněním, informujeme o problematice duševního zdraví a propagujeme otevřený přístup k lidem se zkušeností s duševním onemocněním. Naším aktuálně největším úspěchem je otevření 1. Centra duševního zdraví v České republice, který slouží jako modelový projekt realizovaný ve spolupráci s PN Bohnice. Fokus Praha byl prakticky první organizací, která začala budovat komplexní systém péče o duševně nemocné v České republice. Poskytujeme chráněné a tréninkové bydlení, terénní sociální služby, centra denních aktivit a služby zaměstnávání. Provozujeme také čtyři sociální firmy. Nabízíme ambulantní psychiatrické a psychoterapeutické služby a v neposlední řadě i krizovou pomoc. Naše organizace zajišťuje sociální služby a zdravotní péči téměř 1000 klientům ročně.

Aktuální projekty