EDUin, o.p.s.

http://www.eduin.cz e-mail: info@eduin.cz


EDUin je nezávislá, nestranná a otevřená nezisková organizace. Naším hlavním cílem je, aby veřejnost byla informovanější a schopnější více přemýšlet o vzdělávání a podporovat jeho proměnu, jak ve své škole tak i městě či regionu. Věnujeme se otázce vzdělávání a naší snahou je informovat veřejnost o všem, co se ve vzdělávání děje a je důležité. Nabízíme široké veřejnosti srozumitelnou a zajímavou formou dostupné informace o tom, jak a proč se mění naše školy, jak se učíme my, nejen naše děti. Propojujeme odborníky z různých oborů, kteří se tématu vzdělávání a rozvoji lidských zdrojů věnují a mají podnětné myšlenky. Propagujeme výsledky výzkumů a studií a seznamujeme s nimi poutavě a srozumitelně širokou veřejnost.

Aktuální projekty