EDUin, o.p.s.

http://www.eduin.cz tel.: 724 825 933 e-mail: info@eduin.cz


EDUin je nezávislá a otevřená nezisková organizace, proto POTŘEBUJEME DÁRCE. Chceme, aby veřejnost byla informovanější a schopnější více přemýšlet o vzdělávání a podporovat jeho proměnu, jak ve své škole tak i městě či regionu. Mluvíme o všem, co se ve vzdělávání děje a je důležité. Srozumitelně a zajímavě píšeme o tom, jak a proč se mění naše školy, jak se učíme my, nejen naše děti. Propojujeme všechny odborníky, kteří se tématu vzdělávání a rozvoji lidských zdrojů věnují a mají co říct. Popularizujeme výsledky výzkumů, studií a analýz. Sami vytváříme audit českého vzdělávání. POMOZTE NÁM svým darem, nabídněte nám pomocnou ruku.

Aktuální projekty