EDUin, o.p.s.


Vzdělávání a výzkum Děti, mládež, rodina

Global Teacher Prize Czech Republic

EDUin od roku 2017 s pomocí veřejnosti nachází a oceňuje inspirativní pedagogy napříč regiony ČR a na základě jejich příběhu ukazuje široké veřejnosti možnou cestu k proměnám českého vzdělávání. Hlavním cílem Ceny Global Teacher Prize Czech Republic je posilovat prestiž učitelského povolání, protože: "Na učitelích záleží!"

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Díky pomoci veřejnosti oceníme další inspirativní pedagogy na základních a středních školách napříč celou Českou repulikou. Pomůžeme jim vstoupit do veřejného prostoru a na základě jejich příběhu ukážeme všem možnou cestu k proměnám českého vzdělávání.
Prostřednictvím ocenění podporujeme učitele v profesním směřování a motivujeme je k další činnosti a seberozvoji. Sdílením jejich dobré praxe inspirujeme ostatní učitele i pedagogy.
Díky přirozené ochotě oceněných učitelů rozdělit se o své zkušenosti, vytváříme unikátní učitelskou komunitu, která poskytuje bezpečný prostor pro vzájemné sdílení a inspiraci.
A to všechno je možné jen díky dárcům, kterým společně s námi na učitelích záleží!

Dárcovské výzvy k projektu

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu
Aktivní (0)  |  Ukončené (1)

Nebyly nalezeny žádné aktivní výzvy.

Přeji hodně inspirativních učitelů. :)

Bohuslav Hora
1 000 Kč