České ILCO, z.s.

http://www.ilco.cz/ tel.: 775 241 074 e-mail: ceske.ilco@centrum.cz


Pacientská organizace České ILCO, z.s., pomáhá pacientům s umělým vývodem (stomií) ze střev a močových cest od roku 1992 řešit problémy zdravotní, sociální a psychické, které jsou spojeny s návratem stomika do normálního života. České ILCO, z.s., zastřešuje regionální spolky stomiků, zastupuje zájmy stomiků v mezinárodních organizacích, spolupracuje se zákonodárci na tvorbě legislativy, jedná se státními orgány, pojišťovnami, zdravotníky, výrobci a distributory stomických pomůcek a dalšími organizacemi. Od roku 1993 jsme členem Světové organizace stomiků IOA a Evropské organizace stomiků EOA.

Aktuální projekty