Apropo Jičín, o.p.s.

http://www.apropojicin.cz tel.: 493 520 246 e-mail: apropo@apropojicin.cz


Posláním Apropa Jičín je pomáhat rodinám s dítětem s postižením vést plnohodnotný život. K naplnění tohoto poslání poskytujeme registrované sociální služby osobní asistence, denní stacionář a sociální rehabilitace. Dětem a mladým lidem s postižením nabízíme terapeutické aktivity (fyzioterapie, chirofonetika, hipoterapie, muzikoterapie..), volnočasové a vzdělávací aktivity, pobytové akce. Poskytujeme také podporu pečujícím rodičům.

Aktuální projekty