Spiralis

http://www.spiralis.cz tel.: 734 156 585 e-mail: spiralis@spiralis.cz


Ve Spiralis napříč Českem provázíme a profesionalizujeme charitativní organizace, zasazujeme se o příznivé podmínky pro jejich činnost a podporujeme rozvoj aktivních občanů a jejich úsilí pomáhat těm, co to nejvíc potřebují – ohroženým lidem a oblastem. Od roku 1999 naše podpůrné vzdělávací programy pomohly zvládnout náročnou životní situaci a nastartovat bezmála 14 000 absolventů*ek k zapojení do aktivního občanského života. Vytváříme příležitosti k propojování a ke spolupráci lidí napříč celou společností s cílem budovat svobodnou a demokratickou Českou republiku. Jsme vyhledávaným tvůrcem a partnerem veřejně prospěšných projektů a aktivit na místní, regionální, celostátní i mezinárodní úrovni. Ročně přispějeme k rozvoji vice než 100 neziskových organizací a 600 jednotlivců. Soustavně hledáme cesty, jak být vlídnější a propojenější občanskou společností.

Aktuální projekty