TyfloCentrum Olomouc, o.p.s.

http://www.tyflocentrum-ol.cz


Působíme ve dvou oblastech - poskytování sociálních služeb pro těžce zrakově znevýhodněné a sociální podnikání. Nevidomým a slabozrakým zajišťujeme speciální počítačové kurzy, pořádáme pro ně vzdělávací a volnočasové aktivity, pomáháme odstraňovat bariéry a v neposlední řadě jim pomáháme s hledáním zaměstnání. V rámci naší sociální firmy Ergones sami nabízíme zaměstnání jak zrakově, tak jinak zdravotně znevýhodněným pracovníkům. Ergones se zaměřuje na mnoho rozlišných činností: prodej speciálních mobilů, notebooků, elektronických lup pro zrakově postižené, výuku cizích jazyků pomocí Skype, úklid, výrobu keramiky a výrobou propagačních předmětů.

Current projects