Letní dům, z.ú.

http://www.letnidum.cz Phone: 222 940 616 Email: letnidum@letnidum.cz


Letní dům pomáhá od roku 1997 dětem a mladým lidem z dětských domovů a rodinám, pracuje dlouhodobě a cíleně, tvořivě rozvíjí osobnost, pomáhá v krizovém období a podporuje vztahové vazby v prostředí, kde děti a mladí lidé vyrůstají.

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz