Letní dům, z.ú.

http://www.letnidum.cz tel.: 724 151 861 e-mail: janbarta@letnidum.cz


Letní dům pomáhá od roku 1997 dětem a mladým lidem z dětských domovů a rodinám, pracuje dlouhodobě a cíleně, tvořivě rozvíjí osobnost, pomáhá v krizovém období a podporuje vztahové vazby v prostředí, kde děti a mladí lidé vyrůstají.

Aktuální projekty