Barevný svět dětí, z. s.

http://www.barevnysvetdeti.cz/ tel.: +420 731 850 775 e-mail: cesnekova@barevnysvetdeti.cz


Jsme pražská nezisková organizace Barevný svět dětí. Od roku 2004 pomáháme ohroženým dětem a jejich rodinám – biologickým i pěstounským. Rodinám, které se nacházejí v náročných životních situacích, poskytujeme komplexní podporu, hlavně založenou na sociální práci, dále na psychologickém poradenství, terapeutické podpoře a řadě dalších odborných služeb. Rodiny jsou pro nás rovnocennými partnery, kterým se snažíme podávat pomocnou ruku a motivujeme je k tomu, aby mohly nalézat vlastní cesty řešení svých životních situací. Usilujeme o zefektivnění českého systému péče o ohrožené děti. Naše zkušenosti sdílíme s širokou odbornou i laickou veřejností a zvyšujeme povědomí o aktuálních tématech ohrožených rodin.

Aktuální projekty