Centrum české historie, o. p. s.

http://www.centrumceskehistorie.cz/ Phone: 603 548 872 Email: info@centrumceskehistorie.cz


Zaměřujeme se na poznání novodobé české historie a šíření faktů o tomto období mezi širokou veřejností. Zvláštní důraz věnujeme výchově a vzdělávání dětí a mládeže v oblasti české historie. Naším posláním je podpora zdravého patriotismu tak, aby občané České republiky byli hrdí na svou vlast a byli si vědomi, že žijí v zemi, která má bohaté tradice a významné osobnosti, které ovlivnily chod dějin tohoto státu, Evropy i světa.

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz