Iuridicum Remedium, z. s.

http://www.iure.org/ tel.: +420 776 703 170 e-mail: iure@iure.org


Iuridicum Remedium, z. s. (IuRe) je nevládní nezisková organizace prosazující základní svobody člověka v digitálním i skutečném životě a dostupnost práva a spravedlnosti všem. Pomocí práva prosazuje digitální svobody (právo na soukromí, alternativy copyrightu a zákaz digitálního vyloučení), hlídá největší hráče a poskytuje právní pomoc.

Aktuální projekty