Iuridicum Remedium, z. s.


Lidská práva Sociálně znevýhodněné skupiny

Není nám to jedno...Digitální práva

Pomozte nám v prosazování základních svobod člověka v digitálním i skutečném životě! Pomocí práva prosazujeme digitální svobody (právo na soukromí, alternativy copyrightu a zákaz digitálního vyloučení), hlídáme největší slídily a poskytujeme právní pomoc.

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Díky naším dárcům můžeme již téměř 15 let hájit lidská práva, poskytovat bezplatnou právní pomoc a pořádat osvětové a odborné akce šířící informace mezi odbornou právnickou i nejširší veřejnost. Jakoukoli podporu uvítáme a bude pro nás kromě finanční pomoci i motivací v další práci.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu