OBRAZ – Obránci zvířat, z. s.

http://www.obrancizvirat.cz tel.: 608 148 519 e-mail: info@obrancizvirat.cz


OBRAZ – Obránci zvířat je nezisková organizace usilující o lepší společenskou ochranu zvířat. Naší vizí je společnost, která nebude zvířata vnímat jako zdroje lidského užitku, ale jako živé bytosti s vlastními zájmy, které mají být z etických důvodů respektovány. Naší první významnou iniciativou byla úspěšná kampaň za zákaz kožešinových farem. V listopadu 2020 jsme dosáhli druhého velkého cíle – zákazu klecových chovů slepic.

Aktuální projekty