Diakonie ČCE - středisko Praha

http://www.diakonie-praha.cz Phone: 235 517 303 Email: stredisko@diakonie-praha.cz


Doprovázíme děti a dospělé s mentálním a tělesným postižením tak, aby mohli žít s ohledem na jejich handicap běžným způsobem života. Poskytujeme sociální, terapeutické, rehabilitační a poradenské služby: • ambulantní (denní stacionář, odlehčovací služba, sociálně terapeutická dílna) • terénní (raná péče) • pobytové (týdenní stacionář, odlehčovací služba)

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz