Diakonie ČCE - středisko Praha

http://www.diakonie-praha.cz tel.: 235 517 303 e-mail: stredisko@diakonie-praha.cz


Doprovázíme děti a dospělé s mentálním a tělesným postižením tak, aby mohli žít s ohledem na jejich handicap běžným způsobem života. Poskytujeme sociální, terapeutické, rehabilitační a poradenské služby: • ambulantní (denní stacionář, odlehčovací služba, sociálně terapeutická dílna) • terénní (raná péče) • pobytové (týdenní stacionář, odlehčovací služba)

Aktuální projekty