Diakonie ČCE - středisko Praha

http://www.diakonie-praha.cz tel.: 235 517 303 e-mail: stredisko@diakonie-praha.cz


Podporujeme děti a dospělé s mentálním nebo kombinovaným postižením tak, aby mohli žít život co nejvíce podobný běžnému životu svých vrstevníků. Diakonie Praha je tu pro lidi s postižením a jejich rodiny už od roku 1990 a poskytuje sociální, terapeutické, rehabilitační a poradenské služby: denní stacionář 2x, týdenní stacionář, odlehčovací službu, centrum denních služeb, domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, sociálně terapeutickou dílnu a ranou péči.

Aktuální projekty

Ukončené projekty