Zdravotní klaun, o.p.s.

http://www.zdravotniklaun.cz/ Phone: +420 222 713 416 Email: usmev@zdravotni-klaun.cz


Nezisková organizace Zdravotní klaun, o.p.s je široce uznávaná pro svoji odbornost v oblasti využívání humoru ve zdravotnictví. Tým 86 profesionálních Zdravotních klaunů navštěvuje pravidelně 62 nemocnic, 7 domovů pro seniory a 2 hospice po celé ČR. Vytvářejí zde pro nemocné zázračné okamžiky, čímž jim pomáhají v léčbě, i zmírňovaní bolesti a úzkosti.

Current projects