420PEOPLE z.ú.

http://www.420people.org/ e-mail: aneta@420people.org


420PEOPLE jsou organickou součástí české scény nejen ve smyslu tvůrčím, svou aktivitou v profesních organizacích a různorodých projektech se podílejí na debatách a rozhodovacích procesech týkajících se nejen taneční komunity. Ve formě workshopů pravidelně přispívají ke vzdělávání nastupující generace profesionálních tanečníků, v rámci pravidelných tanečních lekcí Studia Nové scény pak k taneční osvětě mezi širokou veřejností. Široké spektrum aktivit 420PEOPLE má společný cíl – ukázat, že současný tanec není jednolitým tvůrčím směrem, naopak jde o žánr, který má mnoho tváří. Neméně je pak kladen důraz na respekt vůči profesi tanečníků a choreografů, jakožto plnohodnotných profesí, které si zaslouží plnohodnotné podmínky pro tvorbu, stejně jako důstojné ocenění vlastní práce.

Aktuální projekty