ACORUS, z. ú.

http://www.acorus.cz tel.: 283 892 772 e-mail: info@acorus.cz


ACORUS, z. ú. poskytuje osobám ohroženým domácím násilím komplexní odbornou pomoc směřující k překonání nepříznivé sociální situace a k začlenění do běžného života bez přítomnosti násilí. Pomoc je poskytovaná prostřednictvím služeb: AZYLOVÝ DŮM KRIZOVÁ POMOC ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH INFORMACÍ.

Aktuální projekty

Ukončené projekty