Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.

https://slunakov.cz/ e-mail: martina.andryskova.paluchova@slunakov.cz


Sluňákov je o prožitcích a poznání, o rozvíjení uctivého vztahu člověka k přírodě i k sobě sama. Idea Sluňákova souvisí se snahou o prohlubování úzkého sepětí lidí s přírodou a s krajinou, kterou obývají.

Aktuální projekty