Charita Český Těšín

http://www.ceskytesin.caritas.cz Phone: 558 712 334 Email: info@ceskytesin.charita.cz


Charita Český Těšín byla zřízena diecézním biskupem Mons. Františkem Václavem Lobkowiczem v roce 1993 jako účelové zařízení s vlastní právní subjektivitou. Je nástupkyní Oblastní charity Český Těšín, zřízené olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem. Charita Český Těšín se řídí ustanoveními Kodexu kanonického práva a Stanovami Diecézní charity ostravsko-opavské. Charita Český Těšín je součástí Diecézní charity ostravsko-opavské a svou činnost realizuje v severovýchodní části Moravskoslezského kraje, na území Karvinska, Havířovska a Českotěšínska.

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz