Charita Český Těšín

http://www.ceskytesin.caritas.cz Phone: 558 712 334 Email: info@ceskytesin.charita.cz


Charita Český Těšín je stabilní neziskovou organizací, jejíž posláním je pomáhat lidem v nepříznivé životní situaci prostřednictvím sociálních, zdravotních a návazných služeb. Jedná se o domy a centra pro seniory, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, dům pro matky v tísni, pečovatelskou, ošetřovatelskou a asistenční službu, sociálně aktivizační terénní službu pro rodiny s dětmi a doplňkové služby směřující ke zvýšení kvality života potřebných. Největší cílovou skupinou Charity Český Těšín jsou senioři, dále osoby se sníženou soběstačností, děti, matky a rodiny s dětmi v tíživé sociální situaci.

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz