Charita Český Těšín

http://www.ceskytesin.caritas.cz tel.: 558 712 334 e-mail: info@ceskytesin.charita.cz


Charita Český Těšín byla zřízena diecézním biskupem Mons. Františkem Václavem Lobkowiczem v roce 1993 jako účelové zařízení s vlastní právní subjektivitou. Je nástupkyní Oblastní charity Český Těšín, zřízené olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem. Charita Český Těšín se řídí ustanoveními Kodexu kanonického práva a Stanovami Diecézní charity ostravsko-opavské. Charita Český Těšín je součástí Diecézní charity ostravsko-opavské a svou činnost realizuje v severovýchodní části Moravskoslezského kraje, na území Karvinska, Havířovska a Českotěšínska.

Tato nezisková organizace nemá aktuálně zveřejněny projekty na portále Darujme.cz