Charita Český Těšín


Hospicová a paliativní péče Senioři

Oxygenátor pomáhá dýchat

Oxygenátor je nezbytnou zdravotní pomůckou, potřebnou při poskytování paliativní péče v domácím prostředí. Jeho nákupem dojde ke zlepšení kvality života našich klientů, kterým tuto péči poskytujeme.

1 713 Kč
vybráno 6 % z 30 000 Kč

přispělo

7 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
Charitní ošetřovatelská služba poskytuje v domácím prostředí klientů každodenní odbornou zdravotní péči. Paliativní péče je poskytována denně, zejména u onkologických a geriatrických pacientů. Nezbytnou zdravotní pomůckou v poskytování paliativní péče je oxygenátor. Tento přístroj pomáhá při zhoršeném dýchání, které se vyskytuje až u poloviny pacientů paliativní péče a téměř u všech nemocných covidem. 
Tuto potřebnou zdravotní pomůcku máme na celou ošetřovatelskou službu pouze jednu, avšak počet klientů s dýchacími problémy roste i z důvodu prodělaného onemocnění COVID – 19. Navýšením počtu těchto důležitých přístrojů, budeme moci usnadnit dýchání více pacientům současně.
Váš dar využijeme na zakoupení potřebné zdravotní pomůcky, kyslíkového koncentrátoru – oxygenátoru. Děkujeme, že pomáháte s námi!
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu