INICIATIVA FÓR_UM, z. s.

https://www.sametoveposviceni.cz/ Email: sametoveposviceni@fmail.com


Iniciativa Fór_um byla založena v září 2012 s cílem podporovat využívání satirických a divadelních prvků ve veřejném prostoru. Zaměřujeme se na občanský a neziskový sektor, zkoumáme alternativní způsoby, jakými se dnes prezentuje a díky nimž se mu daří prorůstat do širší veřejné sféry. Hledáme vlastní formy participace na dění ve společnosti, nové možnosti, jak je ovlivňovat tvůrčím způsobem a reflektovat satirickými prostředky. Naším hlavním projektem je Sametové posvícení – satirický průvod občanských iniciativ, který organizujeme právě za těmito cíli.

Current projects