ROSA - centrum pro ženy,z.s.

http://www.rosa-os.cz Phone: +420 241 432 466 Email: info@rosa-os.cz , poradna@rosa-os.cz


ROSA - centrum pro ženy, z.s. je nestátní nezisková organizace poskytující komplexní pomoc obětem domácího násilí a zabývající se prevencí násilí. ROSA je poskytovatel registrovaných sociálních služeb. azylové ubytování s utajenou adresou pro ženy oběti domácího násilí a jejich děti a odborného sociálního poradenství včetně telefonické krizové pomoci na tel. 602 246 102 a 241432466 a internetového poradenství pro všechny oběti domácího a partnerského násilí. ROSA kromě vlastního webu rosa-os.cz provozuje i preventivně zaměřený web stopnasili.cz, vydává publikace, zabývá se prevencí formou bezplatných seminářů na školách a školení pro širokou i odbornou veřejnost. ROSA byla založena v roce 1993 jako nadace, od roku 1998 působila jako občanské sdružení, nyní je právní formou zapsaný spolek.

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz