Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s.

http://www.opu.cz Phone: 730 158 781 Email: opu@opu.cz


Jsme nezisková, nevládní, humanitární organizace, která pomáhá od roku 1991 uprchlíkům a cizincům žijícím v České republice. Přispíváme ke vstřícnosti české společnosti a snažíme se být mostem mezi nově příchozími a většinovou společností. Poskytujeme bezplatné právní a sociální poradenství. Pomáháme lidem v oblasti vzdělávání, zaměstnání či bydlení. V rámci Komunitního centra OPU pořádáme kulturní výlety pro české děti a děti cizinců, nabízíme kurzy českého jazyka, i pro dospělé. Na školách i ve veřejném prostoru se věnujeme osvětové činnosti. Jedním z cílů OPU je boj proti xenofobii a rasové a národnostní nesnášenlivosti. Jsme lidé jedné Země, pomáhejme dál!

Current projects

Ukončené projekty