Charita Česká republika

http://www.charita.cz Phone: 296 243 344 Email: sekretariat@charita.cz


Hlavním posláním Charity Česká republika je poskytování sociální a zdravotní péče osobám, které se ocitly v nouzi či v tíživé sociální situaci, lidem se zdravotním postižením, nevyléčitelně nemocným, lidem bez domova, uživatelům návykových látek, vězňům, obětem domácího násilí a obchodu s lidmi. Dále nabízí svou pomoc při mimořádných událostech, jako jsou povodně nebo požáry. Charita Česká republika se dlouhodobě věnuje i humanitární pomoci a rozvojové spolupráci, díky níž může zmírnit dopady přírodních katastrof či válečných konfliktů v zahraničí.

Current projects