Centrum integrace dětí a mládeže, z. s.

http://cidpraha8.cz/ Phone: 224 817 724 Email: cidpraha8@centrum.cz


Centrum integrace dětí a mládeže, o.s. (CID) – humanitární občanské sdružení pomáhá vytvářet podmínky pro integraci zdravotně, sociálně a jinak znevýhodněných dětí a mládeže včetně jejich rodičů a prarodičů.

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz