Centrum integrace dětí a mládeže, z. s.

http://cidpraha8.cz/ tel.: 775 937 707 e-mail: cidpraha8@centrum.cz


Centrum integrace dětí a mládeže, z.s. (CID) je neziskové komunitní centrum, které pomáhá vytvářet podmínky pro integraci zdravotně, sociálně a jinak znevýhodněných dětí a mládeže včetně jejich rodičů a prarodičů. Přispívá ke zlepšení podmínek pro tyto procesy, které probíhají zejména v rámci klubů pro nejmenší děti a jejich maminky, pro děti předškolního, mladšího i staršího školního věku, v rámci příměstských táborů v Praze, integrovaných táborů a ozdravných pobytů. Náplní klubů i pobytů jsou výtvarné a tvořivé činnosti, hudebně pohybové aktivity, rehabilitace a terapie - arteterapie, muzikoterapie, hipoterapie, psychoterapie ad. Jsou poskytovány zaregistrované sociální služby, zajišťováno odborné poradenství a pro studenty odborná praxe.

Aktuální projekty