Portimo, o. p. s.

http://www.portimo.cz tel.: 566 615 217 e-mail: pomaham@portimo.cz


Pomáháme předcházet potížím ve společnosti a řešit nesnáze lidí. Jsme profesionální organizace s lidským přístupem působící v srdci Vysočiny. Poskytujeme sociální služby: EZOP - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Občanská poradna, Osobní asistence, Raná péče, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Sociální rehabilitaci a Podporu samostatného bydlení Součástí naší práce jsou i preventivní programy Centra prevence CéPéčko.

Aktuální projekty

Ukončené projekty