Portimo, o. p. s.

http://www.portimo.cz tel.: 566 615 217 e-mail: portimo@portimo.cz


Portimo provází člověka v nepřízni života. Podporuje ho, aby mohl obtížnou situaci zvládnout vlastními silami. Hledá a nabízí nová řešení problémů jednotlivým lidem i širší komunitě, a proto je nepostradatelným partnerem pro své okolí. Je dlouhodobě spolehlivou organizací s tvůrčím a sehraným týmem pracovníků. Poskytujeme pět sociálních služeb: EZOP - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Občanská poradna, Osobní asistence, Raná péče, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Součástí naší práce jsou i preventivní programy Centra prevence CéPéčko, realizujeme také dobrovolnické programy.

Aktuální projekty