Portimo, o. p. s.


Děti, mládež, rodina Lidé s postižením

Pomozme dětem, rodinám, osobám s postižením a seniorům na Vysočině

Podpořte sociální služby a programy pro děti, rodiny, osoby s postižením a seniory na území celého bývalého okresu Žďár nad Sázavou. Portimo o.p.s. je profesionální organizace s lidským přístupem působící v srdci Vysočiny. Naše terénní a ambulantní sociální služby pomáhají předcházet potížím ve společnosti a řešit nesnáze lidí. Pomáháme tam, kde je třeba. Pomáhejte s námi.

Podpořte sociální služby na Novoměstsku!

17 130 Kč

přispělo

12 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
 • V rodině se narodí dítě s postižením. Rodině chybí podpora v péči o dítě, aby se mohlo co nejlépe rozvíjet. Rodina navíc obíhá zdravotnická či školská zařízení a péče o dítě není koordinovaná. 
 • Lidé se ocitli v těžké situaci a potřebují bezplatnou právní pomoc. 
 • Člověk se zdravotním znevýhodněním nemůže najít práci či potřebuje podporu, aby mohl bydlet samostatně. 
 • Zdravým dětem chybí možnost smysluplně trávit odpoledne čas a mít bezpečné místo, kde se mohou svěřit se svými problémy. 
 • Učitelé mají s dětmi ve školách mluvit o kybernebezpečí, šikaně či závislostech, ale uvítali by podporu specialistů na prevenci. 
 • Rodiny s dětmi, zejména samoživitelky, potřebují pomoc s oddlužením, potravinovou pomoc a oblečení pro děti či zajištění příspěvků na kroužky a tábory. 
 • Senior chce zůstat bydlet tam, kde se cítí doma, ale již potřebuje pomoc s péčí o sebe a domácnost.
Portimo o.p.s. pomáhá lidem, aby vlastními silami zvládli řešit tyto a další situace, které život přináší.

Přinášíme řešení v podobě terénních a ambulantních sociálních služeb: 

 • Raná péče
 • Multidisciplinární tým okolo dítěte
 • Občanská poradna
 • Sociální rehabilitace
 • Podpora samostatného bydlení
 • EZOP - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
 • Preventivní programy Centra prevence CéPéčko
 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
 • Osobní asistence
Služby obecně prospěšné společnosti Portimo pomáhají od r. 1998. Jsme profesionální neziskovou organizací sídlící v Novém Městě na Moravě. Naše sociální služby jsou registrované a kontrolované Krajem Vysočina. 
 
V r. 2016 jsme získali titul Střední neziskovka roku a v r. 2022 pak ocenění Skvěle fungující organizace.Váš dar pomůže zajistit dostupnost a kvalitu sociálních služeb na Vysočině.
Navštivte náš web a Facebook a Instagram a dovíte se více.
 
Děkujeme za podporu naší činnosti. 

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Přeji plno spokojených klientů. Vážím si Vaší práce.

Miroslava Jamborová

Děkuji skvělým pracovnicím na sociální rehabilitaci a MILANOVI!

Lena Lišková
1 000 Kč

obdivuji Váš zájem a chuť pomáhat!!!

Dárce