Terapie Venku, z.s.

https://www.terapievenku.cz e-mail: terapievenku@gmail.com


Terapie Venku je inovativní projekt, který kombinuje prvky skupinové psychoterapie s pozitivním vlivem přírody na duševní zdraví. Vedeme dětské terapeutické skupiny, které se každý týden setkávají ve městě a několikrát do roka vyjíždějí na vícedenní pobyt do přírody. Naše skupiny jsou určené pro děti, které procházejí náročným životním obdobím, potýkají se s psychickými obtížemi, problémy ve vztazích s kamarády či jinde. Chceme, aby Terapie Venku byla dostupná pro děti ze všech socioekonomických vrstev, proto terapeutické skupiny a výjezdy mimo Prahu probíhají jen za symbolický příspěvek rodičů dětí.

Aktuální projekty