Mestenhauser Institute for International Collaboration, z. ú.

https://miic.world/ tel.: +420 737 637 802 e-mail: institute@miic.world


Mestenhauser Institute for International Collaboration (ve zkratce MIIC) propojuje společnost se světem akademie a organizací různého typu. V duchu odkazu Čechoameričana prof. J. Mestenhausera rozvíjíme mezinárodní spolupráci, interkulturní vzdělávání, potenciál mladých lidí a mezioborovou / mezisektorovou komunikaci s cílem posílení společenské soudržnosti a demokracie nejen v ČR.

Aktuální projekty