Mestenhauser Institute for International Collaboration, z. ú.


Vzdělávání a výzkum Osvěta a poskytování informací

HLAVNÍ DÁRCOVSKÝ ÚČET

MIIC připívá ke vzdělávání budoucích generací, aby byly schopné žít, úspěšně se realizovat a spolupracovat v mezinárodním a multikulturním světě. Inspirováni profesorem J. Mestenhauserem, spoluzakladatelem mezinárodního vzdělávání, propojujeme nejrůznější organizace, akademický i podnikatelský sektor a podporujeme rozvoj občanské společnosti a dovedností k řešení celospolečenských problémů na lokální i globální úrovni.

Pomáhejte nám úspěšně propojovat ČR se světem!

Děkujeme, že s Vaší podporou mezinárodní spolupráce, interkulturního vzdělávání, rozvoje potenciálu mladých lidí a mezioborové / mezisektorové komunikace nám pomáháte posilovat otevřenost, společenskou soudržnost a demokracii nejen v ČR.
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz

Děkujeme, že podporujete úsilí, aby Česká republika byla otevřena světu, rozvíjela osobní i profesní potenciál mladých lidí v kontextu rostoucí kulturní rozmanitosti a otevírala cestu různým způsobům života, myšlení a chápání světa.

Bez dárců, jako jste Vy, nemůžeme rozvíjet náš institut, jeho projekty a vzdělávací aktivity, které pomáhají znevýhodněným komunitám se obohatit o zahraniční znalosti a dovednosti, mladým lidem se dlouhodobě propojovat a úspěšně spolupracovat s mezinárodními kolegy z různých kultur a posilovat ve společnosti a organizacích demokratické hodnoty a mezinárodní porozumění. Vaše dary přispějí také k naší účasti na veřejných akcích k této tématice, stejně jako i k pořádání našich vlastních odborných a osvětových aktivit.


MIIC navazuje na odkaz profesora JOSEFA  A. MESTENHAUSERA (1925-2015), čechoamerického emigranta a průkopníka v oblasti mezinárodního vzdělávání.

Ještě jednou děkujeme za Vaši štědrost!

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Držíme vám palce !

Vladimír Rákos
1 000 Kč