RadoVan, z.s.

https://radovan.fun/ tel.: 734 469 526 e-mail: jenda@radovan.fun


Dobrodružství pro lidi s handicapem zajišťuje RadoVan od roku 2019. Zaměřuje se na aktivity, které se zdají být troufalé i pro lidi bez handicapu a dokazuje, že vyrazit za dobrodružstvím může každý. Dále se angažuje svými projekty ve zkvalitňování života lidí s handicapem například otevřením prvního coworkingu s asistencí.

Aktuální projekty